Начало
Мероприятия:

Тема: Обучение на тема "Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. - 2018 г. и нейното значение за българския бизнес”

Дата: 22-11-2018

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

Българска търговско-промишлена палата подготвя обучение за финансови ръководители и главни счетоводители на  тема:

„Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. - 2018 г. и нейното значение за българския бизнес”

Обучението ще се проведе на 22 ноември 2018 г, от 9:00 до 17:00 ч, в градата на БТПП, ул. Искър 9

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам.

ПРОГРАМА:

- ДДС уредба на европейско ниво - актове и тяхната правна сила и приложение;

- правна сила и практическо приложения на решенията и становищата на СЕС;

- основни принципи на европейското право в сферата на ДДС облагането и тяхното практическо приложение;

- анализ и практически аспекти на ДДС практиката на СЕС за периода 2012 г. - 2018 г. както по български, така и по чуждестранни запитвания в сферата на:

 • данъчно задължено лице за ДДС цели;
 • наличие на доставка за ДДС цели;
 • доказване на реална доставка;
 • приспадане на ДДС кредит – уловия и ограничения;
 • изисквания към фактурите;
 • корекция на ползван ДДС кредит;
 • ДДС регистрация – значение и последици от неизвършването й;
 • възстановяване на недължимо начислен ДДС;
 • определяне на данъчна основа;
 • последваща корекция на данъчната основа;
 • определяне на данъчно събитие;
 • място на изпълнение на доставки;
 • вътреобщностни доставки, вкл. измами;
 • доставки на услуги;
 • услуги, свързани с недвижими имоти;
 • административни наказания;
 • други.

Ще бъдат разгледани и дискутирани над 100 ДДС решения на СЕС, като към всяко решение ще бъдат отбелязани и най-важните парарафи от него.

 

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 19 ноември 2018 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 160.00 лв. /без ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg; fairs13@bcci.bg

 

 

Информация
Програма
Регистрация