Начало
Мероприятия:

Тема: Как да разпишем успешен бизнес план - Информационен ден по проект AGROINNOECO, гр. София

Дата: 23-10-2018

Организатор: Дирекция "Европейска интеграция и проекти", БТПП

Анотация:

 

Българската търговско-промишлена палата съвместно с обучителен център БИМЕК ще организират информационен ден по проект  AGROINNOECO в град София на 23 октомври  2018г., от 09:30ч., в Сити Хотел,  ул. "Стара Планина" 6 , гр. София.


 

По време на информационния ден ще бъдат представени:

  • основни цели и дейности на проекта;
  • предизвикателства при реализиране на иновативна бизнес идея;
  • техники за разписване на успешен бизнес план;
  • електронно кандидатстване и подаване на бизнес планове в ел. портал на AGROINNOECO;
  • предстоящото създаване на дигитален иновационен център за достъп до най-новите знания, опит и технологии в сферата на иновативното предприемачеството.

След инфо събитието се предвиждат обучения по агропредприемачество. Участниците ще могат да кандидатстват електронно през сайта на проект AGROINNOECO за представяне на иновативен бизнес план. Кандидатстването ще бъде достъпно посредством попълване на кратка електронна апликационнна форма. Петнадесет от предложенията ще бъдат избрани, авторите на които ще бъдат допълнително стимулирани чрез експертна консултантска помощ за доразвиване на идеята им в успешен бизнес план. Селектираните кандидати ще имат възможност да участват в обучения и B2B срещи в Гърция.

Всички разходи по престоя в Гърция са за сметка на проекта.

Главната цел на проекта е да подпомогне предприемачи и МСП при въвеждането на съвременни модели за иновативно предприемачество в сектора на агро-индустрията.

Участието е безплатно!

Моля да потвърдите Вашето участие в срок до 19.10.2018г. (петък) на projects2@bcci.bg и valia@bimec-bg.eu

За повече информация: програма и регистрационна карта

Информация
Програма
Регистрация