Начало
Мероприятия:

Тема: Международна конференция ONLINE МЕДИАЦИЯ!

Дата: 15-11-2018

Организатор: БТПП, Фондация Право и Интернет

Анотация:

Партньорите по проект e-MEDIATION  ще представят резултатите от работата по проекта. Ще бъде демонстрирана електронната платформа за медиация. Представители на всички заинтересовани страни ще обсъдят бъдещето на он-лайн разрешаването на спорове.

Предварителна програма

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ONLINE MEDIATION!

 

15 НОЕМВРИ 2018 Г.

 

Хотел Рамада София, зала Опал

П Р О Г Р А М А

09:30-10:00 Регистрация & Кафе 

10:00-10:30 Откриване 

Благовест Пунев, Председател на АС при БТПП

Мая Манолова, Омбудсман на Република България

Министерство на правосъдието

Фондация Право и Интернет

Представители на Съдилища/ЦСМ

10:30-11:00  Проект e-MEDIATION. Дейности и резултати. 

Презентация и клип

 

11:00-12:00 Панелна дискусия - правни, социални, бизнес и етични предизвикателства пред онлайн алтернативното разрешаване на спорове  

Миряна Калчева, БТПП - модератор

Съдия Станислав Георгиев, Апелативен съд Пловдив

Кристоф Риедман – съветник, Асоциация на европейските търговски палати

Лефтер Димитру директор, Център за медиация към ТПП Молдова

Свилена Димитрова, Център за Спогодби и медиация, СГС и СРС

Елена Колтсаки - ADR point TRAVEL-NET

доц. д-р Меглена Златкова, Философско-исторически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

12:00-13:00 Обяд

13:00-14:00 Демонстрация на платформа e-MEDIATION 

14:00-14:30 Кафе пауза

 

14:30-15:30 Панелна дискусия върху добрите практики и стратегически препоръки за онлайн алтернативното разрешаване на спорове 

Елиза Николова, ПАМБ - модератор

Петрос Зурдумис, ген. директор ADR point, основател на ODR Еurope
 

Съдия Евгени Георгиев, СГС

Любица Петричевич, ръководител правна дирекция, Външнотърговска камара на Босна и Херцеговина

Център за спогодби и медиация

 

Събитието ще се състои на 15 ноември 2018 г. в гр. София, хотел Рамада. Начало 10.00 ч.

Информация
Програма
Регистрация