Начало
Мероприятия:

Тема: Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС: трудово право, осигуровки и данъци

Дата: 18-10-2018

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

Българска търговско-промишлена палата подготвя обучение на тема:

Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС:

трудово право, осигуровки и данъци

На 18 октомври 2018г. в сградата на БТПП, ул. Искър 9, ще се проведе едно уникално за България еднодневно обучение, което ще разгледа материята на командироването и изпращанeто на работници и служители в ЕС, представено от трима лектори, специалисти в областта на данъчното облагане (адв. Анелия Татарова), осигуряването (Димитър Бойчев) и трудовото право (адв. Енчо Динев). Повече за лекторите можете да видите тук.

ПРОГРАМА

„Трудовоправни аспекти на командироването и изпращането в ЕС – общи положения, специфични случаи, казуси”

„Осигурителни аспекти на командироването и изпращането в ЕС – общи положения, специфични случаи, казуси“

„Данъчни аспекти на командироването и изпращането в ЕС – общи положения, специфични случаи, казуси“

 

I. Трудовоправни аспекти - Първата част от обучението ще разгледа общите трудовоправни изисквания и документация при командироване / изпращане в ЕС, специфични случаи, както и най-често срещаните практически казуси:

 •  общи положения при командироването на работници в ЕС
 •  командироване за изпълнение на задачи в полза на работодателя
 •  командироване в рамките на предоставяне на услуги
 • изпращане в рамките на предоставяне на услуги
 • командироване на транспортни работници
 • обучения и специализации
 • глоби по време на командировка – кой ги плаща и как се събират от служителите при доказана тяхна вина?

II. Осигурителноправни аспекти - Втората част от обучението ще покрие общите осигурителноправни изисквания и документация при командироване / изпращане в ЕС, специфични случаи, както и най-често срещаните практически казуси:

 • определяне на приложимото осигурително законодателство
 • условия за запазване приложението на осигурително право на изпращащата държава
 • задължения на работодателя за уведомяване на данъчните органи
 • издаване и ползване на удостоверение А1
 • определяне на осигурителния доход при командироване
 • споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително право

III. Данъчноправни аспекти - Третата част от обучението ще обсъди данъчното третиране при командироване / изпращане в ЕС – общи положения, специфични случаи и казуси:

 • право на облагане на приемащата държава
 • двойно данъчно облагане и неговото преодоляване чрез прилагане на СИДДО
 • разглеждане на приложимите текстове от СИДДО
 • влиянието на място на стопанска дейност на работодателя в приемащата държава
 • командироване на работници в транспортния сектор

 

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 12 октомври 2018 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 190.00 лв. /без ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg; fairs13@bcci.bg

 

 

 

Информация
Програма
Регистрация