Начало
Мероприятия:

Тема: Семинар на тема: “Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в сектора на услугите”

Дата: 29-05-2018

Организатор: Дирекция МС и МО,БТПП

Анотация:
 Уважаеми Госпожи и Господа,

Българската търговско-промишлена палата и Лабораторията за възобновяеми и устойчиви енергийни системи на Техническия университет на Крит Ви канят да участвате в семинар, организиран в рамките на инициативата H2020 Trust EPC South Europe, с подкрепата на Асоциацията на Балканските палати и Съюза на гръцките търговски камари.

Семинарът на тема „Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в сектора на услугите“, ще се проведе на 29 май 2018 г. от 9.30 ч. в БТПП, зала А, София, ул. Искър 9.

Семинарът ще:

 • Подчертае големия неизползван потенциал за проекти в област енергийна ефективност в сградите на третичния сектор на Балканите
 • Подобри разбирането на основите на схеми за договаряне за енергийна ефективност (терминология, процес, икономически / оперативни / екологични ползи, ключови аспекти)
 • Представи и предложи начини за използване на най-добрите практики чрез демонстриране на пилотни проекти
 • Представи резултатите от проекта Trust EPC South, които включват рамка за оценка на инвестициите и сравнителен анализ, инструменти и информационни материали
 • Насърчи диалога и синергията между схемите за договаряне, третичния сектор и финансиращите институции
 • Предостави възможност за дискусия и обмен на мнения за развитието на пазара на Балканите.

 

Защо да присъствате на семинара:

 • Ще получите актуална информация относно възможностите за финансиране на енергийната ефективност
 • Ще се запознаете  с методите за договаряне на енергийната ефективност и инструментите  за оценка на проектите
 • Ще почерпите опит от пилотни случаи и най-добри практики
 • Ще се свържете с други организации и партньори, работещи в областта на енергийната ефективност и финансирането
 • Ще участвате в дискусия за развитието на пазара в Балканските страни

Семинарът е подходящ за:

·         Организации, разработващи проекти за енергийна ефективност, компании за енергийна ефективност, участници в договарянето на услуги за енергийна ефективност

·         Представители на третичния сектор, собственици на сгради / мениджъри (офис сгради, търговци на дребно, логистика, хотелиери, организации, работещи в сектор здравеопазване, училища, центрове за спорт и отдих, финансови институции

·         Публични организации, представители на държавата.

Регистрация: Участието в семинара е безплатно, но е необходима регистрация, чрез изпращане на попълнена регистрационна форма на имейл - irelations@bcci.bg 

С уважение,

Цветан Симеонов

Председател на УС на БТПП

 

Инициативата Trust EPC South

 

Trust EPC South има за цел да разгърне потенциала на пазара за инвестиции в енергийната ефективност в Южна Европа, като създаде рамка за стандартизация, оценка и сравнителен анализ на инвестициите в Източна Европа, изграждане на капацитет и подобряване на доверието сред участниците на пазара, инвеститорите и финансирането. Инициативата има за цел да смекчи пречките пред развитието на енергийната ефективност в частния третичен сектор и да се съсредоточи конкретно върху проектите за енергийна ефективност. Инициативата, водена от международен консорциум, състоящ се от интердисциплинарни организации с високи познания в областта на енергийната ефективност и устойчивостта, се осъществява от партньори от Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания и е съфинансирана от програма "Хоризонт 2020" на Европейската комисия.

Информация
Програма
Регистрация