Начало
Мероприятия:

Тема: Икономически форум България – Косово, 20.04.18г., в БТПП

Дата: 20-04-2018

Организатор: БТПП

Анотация:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата информира, че във връзка с предстоящото посещение на зам.министър-председателя на Република Косово Бехджет Пахолли в София на 20 април 2018 г., организира съвместно с Косовската търговска палата икономически форум България – Косово.

В бизнес делегацията от Косово са включени компании от следните сектори: химическа индустрия, хланително-вкусова промишленост, информационни технологии, строителни материали, металообработка, транспорт и логистика, търговия и обработка на скъпоценни материали, нефт и нефтени продукти, селско стопанство и др.

По данни на Министерство на икономиката през първите девет месеца на 2017 г. износът за Косово е 44.908 млн. евро с 13.7% повече в сравнение със същия период на 2016г. Вносът за деветте месеца на 2017 г. възлиза на 6.793 млн. евро и отбелязва спад с -21.7%. Стокообменът е 51.701 млн. евро с ръст от 7.4% спрямо 2016г. Салдото по традиция е положително.

Желаещите да участват във форума, следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма на електронна поща: irelations@bcci.bg  в срок до 19 април /четвъртък/.

За повече информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 421, 8117 489.

Работен език на форума e български и албански с осигурен симултанен превод за официалната част.

Приложение: предварителен списък на косовската бизнес делегация и регистрационна форма с предворителна програма на форума

С уважение,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател 

Информация
Програма
Регистрация