Начало
Мероприятия:

Тема: Обучение за мениджъри в Япония „Get ready for Japan”

Дата: 05-11-2018

Организатор:

Анотация:

Двуседмичната обучителна програма "Get ready for Japan" предлага на мениджърите от ЕС уникалната възможност да разберат повече както за културните, така и за икономическите аспекти, които обославят бизнес и технологичните достижения на Япония. „Get ready for Japan“ предоставя на предприемачите в ЕС експертен опит и познания, като програмата е постоянно усъвършенствана, за да отговори на актуалните нужди на бизнеса.

Обучението е фокусирано върху управлението на бизнеса и се състои от комбинация от лекции, казуси, ролеви игри и фирмени посещения. То е предназначено да подпомогне участниците да придобият задълбочена информираня за реалните условия на японския пазар чрез практически анализи и изследвания. Участниците ще имат възможност да участват в упражнения за водене на преговори, ролеви игри и обсъждане с японските мениджъри на методите за вземане на решения в Япония.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИКА

Подходящите участници:

- имат основна роля при определянето и прилагането на политиките на техните компании спрямо Япония,

- ще бъдат прехвърлени в Япония,

- идват от фирми, които възнамеряват да правят доставки за японски компании,

- желаят да научат за практиките на управление и технологичното развитие в Япония.

 

Броят на участниците в програмата е ограничен и следователно ще се проведе процес на подбор между всички получени кандидатури до крайния срок.

Няма такса за обучение за МСП в ЕС, но участниците ще трябва да покрият разходите си за настаняване и полет до / от Япония.

За покриването на разходите Европейската комисия отпуска до 1200 евро безвъзмездна помощ на избрани МСП в ЕС.

 

Местоположение: Токио, Япония

Продължителност: 2 седмици

Дати на обучение: 5-16 ноември 2018 г.

Краен срок за кандидатстване: четвъртък, 21 юни 2018 г.

 

Моля, проверете уебсайта с повече подробности за програмата, критериите за допустимост, процедурите за кандидатстване и подбор:

https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme
Информация
Програма
Регистрация