Начало
Мероприятия:

Тема: Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

Дата: 07-03-2018

Организатор: Арбитражен съд към БТПП

Анотация:
Тема: Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд 

Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост.

Курсът ще се проведе в периода 07 март – 23 май 2018 г. - един път седмично, в извънработно време, в зала на Палатата: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1, зала „Б“.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат .

Такса за участие за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 264,00 лв. с ДДС

Допълнителна информация за курса и за регистрацията на участниците може да се получи от сайта на Българска търговско - промишлена палатата, секция „Какво предстои - Онлайн регистрация“: www.bcci.bg. и на тел. 02/ 8117 561 или 02/ 8117 560.

Моля да потвърдите Вашето участие в курса като изпратите попълнена регистрационна карта на: e-mail: acourt@bcci.bg, факс: 02/987 32 09 или чрез системата за оn – line регистрация в срок до 07 март 2018 г.

 

Предварително благодарим за активността Ви!

Приложение: Програма

 

Информация
Програма
Регистрация