Начало
Мероприятия:

Тема: Семинар „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”

Дата: 28-09-2017

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване организира семинар на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”, който ще се състои на 28 септември 2017 г., от 9:00 до 17:30 ч., в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам. 

Семинарът ще обхване подробно следните теми:

I. Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО - първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса:

- двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО

- правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България

- кога се стига до прилагане на СИДДО

- абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО

- точните стъпки като ключът към правилното прилагане на СИДДО

- понятието "действителен получател на дохода" - основният проблем при прилагането на СИДДО:

o практика на ВАС по доказване на това качество

o конкретни практически съвети за минимизиране на риска

 

II. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи - втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:

- лихви – СИДДО с Германия и Италия

- авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Холандия

- продажба на дялове/акции – СИДДО с Белгия, Австрия, Швейцария, Русия

- доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция

- доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство.

 

III. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника - третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на съдилищата и НАП.

1. Третиране на технически услуги в тесния смисъл:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на технически услуги съгласно СИДДО

2. Третиране на консултантски услуги:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

3. Третиране на маркетингови проучвания

a. практиката на НАП и съдилищата

b. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

4. Третиране на наем на персонал:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на наем на персонал съгласно СИДДО

 

IV. Бонус тема: Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам - на участниците ще бъде предоставена информация за облагането на някои основни видове доходи – 1) дивиденти, 2) лихви, 3) роялтис, 4) прехвърляне на дялове/акции, съгласно новите СИДДО с:

·         Германия

·         Австрия

·         Швейцария

·         Обединеното кралство

·         Норвегия

·         Румъния

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 25 септември 2017 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 156.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

Програма на семинара:

  8:45 –   9:00 ч.

Регистрация

12:00 – 13:00 ч.

Работна сесия

  9:00 – 10:15 ч.

Работна сесия

13:00 – 14:00 ч.

Обяд

10:15 – 10:30 ч.

Кафе-пауза

14:00 – 15:15 ч.

Работна сесия

10:30 – 11:45 ч.

Работна сесия

15:15 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

11:45 – 12:00 ч.

Почивка

15:30 – 17:30 ч.

Работна сесия

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.

Информация
Програма
Регистрация