Начало
Мероприятия:

Тема: Българо - канадски бизнес форум "Защо Канада?"

Дата: 07-11-2017

Организатор: БТПП, КББМ, НБМ

Анотация:
 

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Канадско-българската бизнес мрежа и Националната бизнес мрежа имат удоволствието да Ви поканят на Българо-Канадски бизнес форум под надслов „Защо Канада?“. Събитието ще се проведе на 7 ноември 2017 г. в Гранд Хотел София и ще е под егидата на Канадското посолство в Букурещ, акредитирано за България.

Канада е едно от най-печелившите места в света за международен бизнес и преки чуждестранни инвестиции. Канадската икономика се отличава с висока конкурентоспособност и като развитие надминава икономиките на повечето други индустриализирани страни, заслуга за което имат серия от конкурентни предимства, като ниско ниво на корпоративните данъчни ставки, нисък данък добавена стойност; готовност и откритост към чужди пазари и нови търговски взаимоотношения и стабилни, финансови институции.

 

През последните години се забелязва активизиране на търговско-икономическите отношения между България и Канада. Ръст бележи българския износ за Канада на ламарини, листове и ленти от мед, както и на препарати за храна на животни.

 

Бизнес форумът под надслов „Защо Канада?“  има за цел да предостави информация относно търговските взаимоотношения между България и Канада, споразумението СЕТА, бизнес климата в Канада, администрация и данъчна система, възможности за българските фирми на канадския пазар и конкретни условия за износ на стоки и услуги към Канада.

 

Програма на събитието може да бъде открита тук. Регистрация  за събитието е онлайн: http://nbn-bg.com/bgcaforum.php. Участието във форума се заплаща : такса за участие за външни лица в размер на 120 лв. (с ДДС) и таксата за участие за преките членове на БТПП, КББМ и НБМ е 90 лв.( с ДДС). Работни езици на форума: български - английски език. Осигурен е превод.

 

За повече информация : Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации”, БТПП тел. 02/8117 494, 8117 421 или НБМ: тел.: 02 4 23 23 91
Информация
Програма
Регистрация