Начало
Мероприятия:

Тема: Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

Дата: 15-03-2017

Организатор: Арбитражен съд към БТПП

Анотация:

Тема: Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост.

      Курсът ще се проведе в периода 15 март – 07 юни 2017 г. - един път седмично, в извънработно време, в зала на Палатата: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1, зала „Б“.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат .

Лекторите са изявени арбитри, с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.

Моля да потвърдите Вашето участие в курса като изпратите попълнена  регистрационна карта

 на: e-mail: acourt@bcci.bg, факс: 02/987 32 09 или чрез системата в срок до 15 март 2017 г.

 Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/ 8117 561 или 02/ 8117 560.

 

Препоръчително е, студентите включващи се в курса да са завършили обучение, или в настоящия момент да изучават граждански процес.            Предварително благодарим за активността Ви! Приложение: 

Програма

  

 

 

 

Информация
Програма
Регистрация