Начало
Мероприятия:

Тема: Бизнес мисия в сектор "Нанотехнологии", Токио, Япония

Дата: 13-02-2017

Организатор: Enterprise Europe Network към БТПП

Анотация:

Enterprise Europe Network Япония кани европейски клъстери и МСП да кандидатстват за участие в бизнес мисия, която ще се проведе в Токио през февруари 2017. Бизнес мисията се организира в рамките на „Нано Тех 2017“ - Международно изложение и конференция, посветени на нанотехнологиите.  

По време на събитието ще имате възможност да:

- срещнете потенциални бизнес или технологични партньори

- създадете нови бизнес възможности, участвайки в двустранни бизнес срещи 

- повишите иновационния капацитет и да станете по-конкурентни в глобален мащаб (като МСП)

- подготвите терена за практическо сътрудничество между клъстери на пазарите извън Европа в области от стратегически интерес (като клъстер)

Програма:

Ден 1: Откриване и лекции

Ден 2: Групови посещения на компании

Ден 3: Пленарна сесия и b2b срещи

Ден 4: b2b срещи

Ден 5: b2b срещи и закриване

Крайна дата за кандидатстване: 27 октомври 2016г.

Дати на провеждане: 13-17 февруари 2017г.

Профил на участниците: Мениджъри в МСП от ЕС или клъстери, работещи в областите, обхванати от „нано тех 2017“. Изчерпателна информация ще намерите на следния адрес: http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission  

Разходи, покрити от EU-Japan Center:

  •  Разходи за обучение
  •  Трансфери по време на груповите посещения на компании
  •  Такса участие в Нано Тех 2017, включваща достъп до изложението и системата за намиране на  партньори, обяд през 3 от дните, прием и коктейл
  •  Превод
  •  Подготовка на щанд
  •  Грант за МСП в размер на 600 евро

Разходи, покрити от участниците:

  •  Пътни разходи до/от Япония, трансфери от/до летището, настаняване и други разходи, непокрити  от EU-Japan Center
  •   Участниците трябва да внесат депозит в размер на 1000 евро, за да гарантират присъствието си. Депозитът ще бъде върнат в рамките на 8 седмици след приключване на събитието.

Пълна информация за събитието можете да намерите на следния адрес:

http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission

Информация
Програма
Регистрация