Начало
Мероприятия:

Тема: Среща на Клуба на смесените палати

Дата: 14-12-2022

Организатор: БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата организира традиционната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България, която ще се проведе присъствено на 14 декември 2022 /сряда/  в  БТПП.

По време на срещата ще бъде направен обзор на актуалната икономическа ситуация в страната, както и на европейско и межународно ниво, ще бъдат представени резултати от 30-то Икономическо проучване на ЕВРОПАЛАТИ относно бизнес климата и нагласите на фирмите за предстоящата година. Ще бъдат представени резултати от проведената трудова борса по проект RIDE между български работодатели и жени-мигранти и бежанки, както и инициативата Европейски младежки парламент в България. Участниците ще могат да представят свои предстоящи събития и услуги.

За повече информация: дирекция „Международно сътрудничество и международни организации" към БТПП e-mail: m.markova@bcci.bg или тел.: 02 8117 489.

Информация
Програма
Регистрация