Годишните награди на БТПП за 2021 г.
2 декември 2021 г.
 
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БТПП' 2021 
 
Back   HOME Награждава с бронзова статуетка “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА
 

Hermes


I. Фирми  
БУЛМИНТ ПРОДЪКШЪН ЕООД отличено на ПЪРВО място в категория "Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите, максимална печалба и максимална рентабилност на активите, собствения капитал и приходите от продажби през 2020 г. (комплексен показател)"
БРАЙТ МЕДИА ООД отличено на ПЪРВО място в категория "Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите и максимална печалба на приходи и на собствен капитал през 2020 г. (комплексен показател) "
II. Браншова организация  
АСОЦИАЦИЯ НА ИНТЕРИОРНИТЕ ДИЗАЙНЕРИ В БЪЛГАРИЯ отличенa в категория "Браншови организации за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
III. Регионална търговско-промишлена палата/камара
ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
отличенa в категория "Регионални търговско- промишлени палати (камари) в системата на БТПП за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
IV. Посланик  

Н. Пр. г-жа Андреа ВИКЕ
Извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България

отличенa в категория "Посланик" за 2021 година за заслуги към развитието на икономическите отношения между Република България и Република Австрия и за приноса в постигането на целите на БТПП
V. Търговски представител  
г-н Хубертус КЛИНК
Съветник по търговско-икономическите въпроси в Посолството на Федерална Република Германия в Република България
отличен в категория "Търговски представител" за 2021 година за заслуги към развитието на търговско-икономическите отношения между Република България и Федерална Република Германия и за постигане целите и задачите на БТПП

   
         
   
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА
   
 
   
 
 
I. Фирми  
ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД отличено в категория "ТОП 100 Фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2020/2019 г."
Европак България М ЕООД отличено на ПЪРВО място в категория "ТОП 100 Фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2020г."
ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ АД отличено на ПЪРВО място в категория "ТОП 100 Фирми, класирани по изменението на печалбата 2020/2019 г."
II. Медия  
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ оотличена в категория "Медия" за 2021 година за обективно представяне ролята на БТПП, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневната дейност на Палатата
III. Журналист  
Христо Николов
журналист в Bloomberg TV Bulgaria
отличен в категория "Журналист" за 2021 година за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита.
IV. Съвместна награда на БТПП и Б2Б Тийм
РИДАКОМ ЕООД Отличено в категория
"Best Performing Company / Най-добре развиваща се компания"
   
 

Back    HOME