Годишните награди на БТПП за 2020 г.
3 декември 2020 г.
 
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БТПП' 2020 
 
Back   HOME Награждава с бронзова статуетка “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА
 

Hermes


I. Фирми  
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД отличено на ПЪРВО място в категория"Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите, максимална печалба и максимална рентабилност на активите, собствения капитал и приходите от продажби през 2019 г. (комплексен показател)"
СИМВОЛИ АПЛИКЕЙШЪНС ООД отличено в категория "Топ 100 Фирми, класирани по изменението на приходите и максимална печалба на приходи и на собствен капитал през 2019 г. (комплексен показател)"
II. Браншова организация  
АСОЦИАЦИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И ИНДУСТРИЯ отличена на ПЪРВО място в категория "Браншови организации - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА - Враца
отличена на ПЪРВО място в категория"Регионални търговско-промишлени палати (камари) в системата на БТПП - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
IV. СТИВ на Република България
СТИВ на Република България в Украйна
   
Киев                  Одеса
отличена на ПЪРВО място в категория "СТИВ - за заслуги към развитието на търговско-икономическите отношения между двете страни, за приноса им за увеличаване на българския износ в чужбина и чуждите инвестиции в Р. България, Киев както и за постигане на целите и задачите на БТПП"
V. Посланик  

Н. Пр. г-жа Беа тен ТЪШЪР
Извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България

отличенa в категория "Посланик" за 2020 година за заслуги към развитието на дипломатическите тношения между Република България и Кралство Нидерландия, и за приноса в постигането на целите на БТПП
VI. Търговски представител  
г-н Теодосиос ВАЛЛАС
Пълномощен министър по икономически и търговски въпроси Посолство на Р.Гърция в Р.България
отличен в категория "Търговски представител" за 2020 година за изключителния му принос за активиране на икономическото сътрудничество между България и Гърция

   
         
   
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА
   
 
   
 
 
I. Фирми  
АЛФА И ЗЕТ ООД отличено на ПЪРВО място в категория "ТОП 100 Фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2019/2018 г."
БЕПРО ЕАД отличено в категория "ТОП 100 Фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2019 г."
СВИЛОЗА АД отличено на ПЪРВО място в категория " ТОП 100 Фирми, класирани по изменението на печалбата 2019/2018 г."
II. Медия  
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО отличено на ПЪРВО място в категория "Mедия"
за обективно представяне ролята на БТПП, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневната дейност на БТПП
III. Журналист  
Ганиела АНГЕЛОВА
журналист в
Bulgaria ON AIR
отличена на ПЪРВО място в категория "Журналист" за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита
IV. Свместна награда на БТПП и ИКАП България
АГРАНА ТРЕЙДИНГ ЕООД отличено на ПЪРВО място в категория "Най-голям ръст в кредитния рейтинг на компаниите"
 
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ на БТПП
      

   

   
 

Back    HOME