Връчване на годишните награди на БТПП за 2018 г.
3 декември 2018 г.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БТПП' 2018 
 
Back   HOME Награждава с бронзова статуетка “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА
 

Hermes


I. Фирми  

ЧЕРНОГОР АГРО ООД

отличено на ПЪРВО МЯСТО в категория “Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2017/2016 г.”
БИЛДНИКС ЕООД
Към VR тур
отличено на ПЪРВО МЯСТО в категория "Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2017 г.
ИНТЕРКОМ EООД
Към VR тур
отличено в категория "Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2017 г."
II. Браншова организация  

АСОЦИАЦИЯ НА
ИНТЕРИОРНИТЕ ДИЗАЙНЕРИ
В БЪЛГАРИЯ

отличена на ПЪРВО в категория "Браншова организация - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

БУРГАСКА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА

отличена в категория "Регионална търговско-промишлена палата (камара) в системата на БТПП - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
IV. Посланик  

Н. Пр. г-н Джан Хайджоу
Извънреден и пълномощен посланик на Китайската Народна Република в Република България

за заслуги към раз­витието на дипломатическите отношения между Република България и Китайската Народна Република и за принос в постигането на целите на БТПП

V. Търговски представител  
г-жа Улрике ЩРАКА
съветник по търговски въпроси,
Посолство на Република Австрия
в Република България
за изключителния й принос за активиране на икономическото сътрудничество между Република България и Република Австрия

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА
   
 
   
 
 
I. Фирми  
ГРАДУС-1 EООД отличено на ПЪРВО МЯСТО в категория "50 фирми, класирани по изменението на печалбата 2017/2016 г."
ОЛИВА АД отличено в категория"ТОП 10x6 - фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в националните райони за планиране" - Северозападен район
АФЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
отличено на ПЪРВО място в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в националните райони за планиране” - Североизточен район
АМИЛУМ
БЪЛГАРИЯ ЕАД
отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в националните райони за планиране" - Северен-централен район
АУРУБИС
БЪЛГАРИЯ АД
отличено на ПЪРВО място в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в националните райони за планиране" - Югозападен район
ПАПАС-ОЛИО АД
отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в националните райони за планиране” - Югоизточен район
КЦМ АД
отличено на ПЪРВО място в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2017 г. в националните райони за планиране" - Южен-централен район
II. Медия  
bTV News за обективно представяне ролята на Палатата като най-голяма национална работодателска организация в деловия живот на страната, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и редовно излъчване на
новини от ежедневната дейност на БТПП
III. Журналист  
г-н Венцислав Генко,
журналист
в Информационна агенция
и вестник "Монитор"
за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита
   
ПАРТНЬОРИ на БТПП - БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, УЧАСТВАЩИ в ДЕГУСТАЦИЯ
Сребърен спонсор на Годишни награди'2018 на БТПП
АРТЕКС АД
    
ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК ООД
    КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ ООД     СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО–ИНВЕСТ

   
 
   

Back    HOME