Връчване на годишните награди на БТПП за 2015 г.
2 декември 2015 г.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БТПП' 201
 
Back   HOME Награждава с бронзова статуетка “ХЕРМЕС” и ГРАМОТА
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


I. Фирми  

  СОФТГРУП ООД

отличено на първо място в категория "Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2014/2013 г."
МАДАРА-ТЕРМ ЕООД отличено на първо място в категория "Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2014 г."
КЦМ ТРЕЙД ООД отличено на първо място в категория "Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2014 г."
II. Браншова организация  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ТРУД, ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ

отличена на първо място в категория "Браншова организация - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
КАМАРА-ПЛОВДИВ

отличена на ПЪРВО МЯСТО в категория "Регионална търговско-промишлена палата (камара) в системата на БТПП - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
IV. Посланик  

г-н Луиш ФЕРАШ
управляващ посолството на
Португалската република
в Република България

за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения

V. Търговски представител  

г-жа АН ДЬОФУРНИ
Търговски аташе
на Валонската агенция за
износ и инвестиции - София
Посолство на Кралство Белгия
в Република България

за изключителен принос за активиране на икономическото сътрудничество между България и Белгия

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА
   
 
   
 
 
I. Фирми  
НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД отличено на ПЪРВО място в категория "50 фирми, класирани по изменението на печалбата 2014 и 2013 г."
ОЛИВА АД отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2014 г. в националните райони за планиране" - Северозападен район
ДЕВЕН АД отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2014 г. в националните райони за планиране” - Североизточен район
СТИНГ АД отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2014 г. в националните райони за планиране" - Северен централен район
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2014 г. в националните райони за планиране" - Югозападен район
НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2014 г. в националните райони за планиране” - Югоизточен район
ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ АД отличено в категория "ТОП 10x6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2014 г. в националните райони за планиране" - Южен централен район
II. Медия  
ТЕЛЕВИЗИЯ ТV+ за обективно представяне ролята на БТПП като най-голяма национална работодателска организация в деловия живот на страната, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневната дейност на БТПП
III. Журналист  

г-жа Правда ДОБРЕВА,
журналист
Телевизия БНТ2

за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита
IV. Отлично МСП 2015 г.  

ВАКУУМ ЕЛ
СИСТЕМ ООД

отличено в партньорство между БТПП и Кофас България
   

Bulgria ON AIR 

    За 22-ти път на тържествена церемония бяха връчени Годишните награди на Българската търговско-промишлена палата за постижения в категориите: водещи български фирми в бизнес класацията "Топ 100"; регионална палата; браншова организация; посланик; чуждестранен търговски представител; медия; журналист.
 

TV+

    ТВ+ с поредно отличие. ТВ+ с поредно отличие. За 22-ри път Българската търговско-промишелена палата връчи годишните си награди на частни фирми и обществени организации за иновативно развитие и добър мениджмънт.
 
 
   

Back    HOME