Връчване на годишните награди на БТПП за 2013 г.
3 декември 2013 г.
 


Back   HOME Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТАП за
 

I. Фирми  

  ИВЕЛИНСТРОЙ
ЕООД, София

отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2012/2011 г."
СПОРТ ЛАЙН ЕЛИТ
ЕООД, София
отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2012 г."
ТОКОМИ
ООД, Перник
отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по намаление на задълженията през 2012 г. спрямо 2011 г., при реализиран положителен финансов резултат и ръст на нетните приходи от продажби през 2012 г. спрямо 2011 г."
II. Браншова организация  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА ТЪРГОВЦИТЕ НА
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
(БАТМИ)

отличена в категорията „Браншова организация - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-
ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

отличена категорията „Регионална търговско-промишлена палата (камара) в системата на БТПП - за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
IV. Посланик  

Н.Пр. АНТОН ПАКУРЕЦУ
извънреден и пълномощен посланик
на Румъния в Република България

за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения

V. Търговски представител  

г-н АЛЕКСАНДЪР МИЛИЧЕВИЧ
съветник търговски въпроси в
Търговската служба към
Посолство на Република Сърбия
в Република България

за изключителния му принос за активизиране на икономическото сътрудничество между Република България и Република Сърбия

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТАП за
   
 
   
 
 
I. Фирми  
ЗЛАТНА ПАНЕГА
ЦИМЕНТ, АД
Златна панега
отличено на първо място в категория "Топ 10x6" – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Северозападен район
АМИЛУМ – БЪЛГАРИЯ
ЕАД, Разград
отличено на първо място в категория "Топ 10x6" – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Северен-централен район
ПАРАХОДСТВО
БЪЛГАРСКИ МОРСКИ
ФЛОТ
АД, Варна
отличено в категория "Топ 10x6" – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Североизточен район
МОБИЛТЕЛ
ЕАД, София
отличено на първо място в категория "Топ 10x6" – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Югозападен район
МИНИ МАРИЦА-
ИЗТОК ЕАД
Раднево
отличено на първо място в категория "Топ 10x6" – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Югоизточен район
БИОВЕТ
АД, Пещера
отличено в категория "Топ 10x6" – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Южен-централен район
БЛАГОЕВГРАД - БТ
АД Благоевград
отличено на първо място в категория "50 фирми, класирани по изменението на финансовия резултат през 2012 и 2011 г."
II. Медия  
вестник
"Стандарт"
за обективно представяне ролята на БТПП като най-голяма национална работодателска организация в деловия живот на страната, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневната й работа
III. Журналист  

г-жа Наталия Ганчовска,
журналист
в програма "ХОРИЗОНТ" на
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита
   

Bulgria ON AIR 
    

БНТ 
     
   

Back    HOME