Връчване на годишните награди на БТПП за 2012 г.
3 декември 2012 г.
 


Back   HOME Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТАП за
 

I. Фирми  

  СТАНЧО КОЛЕВ
ЕООД, Габрово

отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2011 г."
ГОЛДЪН УЕСТ СИЙД БЪЛГАРИЯ
ООД, с. Борисово, обл. Русе
отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2011 г."
II. Браншова организация  

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО
(БОТО)

отличена на първо място в категорията „Браншова организация за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА БЛАГОЕВГРАД

отличена на първо място в категорията „Регионална търговско-промишлена палата (камара) в системата на БТПП за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
IV. Посланик  

Н.Пр. ДИВЯБХ МАНЧАНДА
извънреден и пълномощен посланик
на Република Индия
в Република България

за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения

V. Търговски представител  

д-р МИХАЕЛ АНГЕРЕР
търговски съветник,
Ръководител служба
Търговско-икономически въпроси
в Посолство на Република Австрия
в Република
България и представител на
Стопанската камара на Австрия

за изключителния му принос за активиране на икономическото сътрудничество между Република България и Република Австрия

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТАП за
   
 
   
 
 
I. Фирми  
АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ
АД, Плевен
отличено на първо място в категорията "ТОП 10х6 - фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2011 г. в Северозападен район за планиране"
СТИНГ
АД, Разград
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6 – фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2011 г. в Северен-централен район за планиране"
АЛКОМЕТ
АД, Шумен
отличено сред фирмите в категория "ТОП 10х6” – фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2011 г. в Североизточен район за планиране"
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ
АД, Пирдоп
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6 – фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2011 г. в Югозападен район за планиране"
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ
АД, Пловдив
отличено сред фирмите в категория "ТОП 10х6” – фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2011 г. в Южен-централен район за планиране"
ПАПАС – ОЛИО
АД, Ямбол
отличено на първо място в категория “ТОП 10х6 – фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2011 г. в Югоизточен район за планиране"
НЕОХИМ
АД, Димитровград
отличено на първо място сред фирмите в категория "50 фирми, класирани по изменението на финансовия резултат през 2011 и 2010 г."
II. Медия  
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bulgaria On Air
за обективно представяне ролята на БТПП като работодателска организация в деловия живот на страната, за отразяване на позициите на членовете и редовно излъчване на новини от ежедневната й работа
III. Журналист  

г-жа РУМЯНА ГОЧЕВА,
журналист от
вестник „Сега”

за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на БТПП в негова защита
   

 
 
              
   

Back    HOME