Връчване на годишните награди на БТПП за 2011 г.
1 декември 2011 г.
 


Back   HOME Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТАП за
 
 
 

I. Фирми  

  ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ
ЕНД СПА РЕЗОРТ
ЕАД

отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2010/2009 г”
ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ
ЕООД
отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2010 г.”
БГ АГРО
АД
отличено на първо място в категорията "Топ 100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2010 г.”
II. Браншова организация  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА
ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО
СТРОИТЕЛСТВО

отличено на първо място в категорията „Браншова организация за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
КАМАРА-ПЛОВДИВ

отличена на първо място в категорията „Регионална търговско-промишлена палата (камара) в системата на БТПП за принос при постигане целите и задачите на БТПП"
IV. Посланик  

Н.Пр. г-жа ЮДИТ ЛАНГ
извънреден и пълномощен посланик
на Република Унгария
в Република България

за принос в двустранните икономически отношения и последователна подкрепа на усилията на БТПП, за развитие и задълбочаване на процесите на европейската интеграция

V. Търговски представител  

г-жа ГРАЖИНА ХОРОНЖИКЕВИЧ
търговски съветник, завеждащ отдел
“Промоция на търговията и инвестициите”,
Посолство на Република Полша
в Република България

за значителен принос за активиране на икономическото сътрудничество между Република България и Република Полша"
VI. Служба по търговско-икономически въпроси

СТИВ
на Република България
във Виена, Република Австрия

за развитие на двустранната търговия, туризма и износа и значим принос за привличане на чуждестранни инвестиции в България

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТАП за
   
   
   
   
 
I. Фирми  
ЕНЕМОНА
АД
отличено на първо място в категорията "Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби за 2010 г. в Северозападен район за планиране”
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби за 2010 г. в Северен-централен район за планиране"
СОЛВЕЙ СОДИ
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби за 2010 г. в Североизточен район за планиране"
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ
ЕАД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби за 2010г. в Югозападен район за планиране"
КЦМ
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби за 2010 г. в Южен-централен район за планиране"
НАФТА-ТРЕЙДИНГ
АД
отличено в категория "Топ 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби за 2010 г. в Югоизточен район за планиране"
ДЪБРАВА 99
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "50 фирми с приходи от продажби до 3900 хил.лв., класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2010/2009 г."
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
ЕАД
отличено на първо място сред фирмите в категория "25 фирми, класирани по изменението на финансовия резултат през 2010 и 2009 г."
II. Медия  
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
РАДИО
за обективно представяне ролята на БТПП като най-голяма национална работодателска организация в деловия живот на страната и за отразяване на позициите на членовете по актуални проблеми
III. Журналист  

г-жа РОСИНКА ПРОДАНОВА,
журналист в
“Българско национално
радио - Благоевград”

за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални бизнес теми, с ясен сигнал за работата в интерес на българските предприемачи и ролята на системата на Палатата
   
              
   

Back    HOME