Връчване на годишните награди на БТПП за 2010 г.
7 декември 2010 г.
 

Back   HOME Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТАП за
 
 
 

I. Фирми  

  ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР  АД

отличено на първо място в категорията "ТОП-100 фирми, класирани по изменението на нетните при¬ходи от продажби 2009/2008”
ЛЕМА ТРЕЙДИНГ  ЕООД отличено на първо място в категорията "ТОП-100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2009 г.”
СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ   АД отличено на първо място в категорията "ТОП-100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2009 г.”
II. Браншова организация  

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

отличено на първо място в категорията „Браншова организация" за принос при постигане целите и задачите на БТПП
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

отличена на първо място в категорията „Регионална търговско-промишлена палата (камара) в системата на БТПП" за принос при постигане целите и задачите на БТПП
IV. Посланик  

Н. Пр. г-н ТОМАС ФЕЛЕР
извънреден и пълномощен посланик
на Конфедерация Швейцария
в Република България

за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения, активиране дейността на Българо-Швейцарската търговска камара и във връзка с
приключване на мандата
V. Търговски представител  

г-н ЛУ ЮНМИН
търговски съветник
към Посолството на КНР в Р България

за изключителния му принос за активиране на икономическото сътрудничество между Република България и Китайска народна република

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТАП за
   
   
   
   
 
I. Фирми  
ВЕГА  ДЗЗД отличено на първо място в категорията "25 фирми с приходи от продажби през 2008 г. до 3900 хил.лв., класирани по изменението на приходите от продажби”
АЕЦ КОЗЛОДУЙ
ЕАД
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6" с печалба и максимални приходи от продажби за 2009 г.
(в хил. лв.) в Северозападен район за планиране
АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ
ЕАД
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6" с печалба и максимални приходи от продажби за 2009 г.
(в хил. лв.) в Северен-централен район за планиране
Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6" с печалба и максимални приходи от продажби за 2009 г.
(в хил. лв.) в Североизточен район за планиране
ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ
ЕООД
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6" с печалба и максимални приходи от продажби за 2009 г.
(в хил. лв.) в Югозападен район район за планиране
ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА
ЕООД
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6" с печалба и максимални приходи от продажби за 2009 г.
(в хил. лв.) в Южен-централен район за планиране
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2
ЕАД
отличено на първо място сред фирмите в категория "ТОП 10х6" с печалба и максимални приходи от продажби за 2009 г.
(в хил. лв.) в Югоизточен район за планиране
II. Медия  
ВЕСТНИК "ТРУД" за обективно представяне ролята и становищата на БТПП като най-голяма национална работодателска организация и за отразяване на позициите на членове на БТПП по актуални проблеми на икономическата среда
III. Журналист  

г-жа МИЛА КИСЬОВА,
журналист от в-к "Пари"

за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита
   
              
   

Back    HOME