Връчване на годишните награди на БТПП за 2009 г.
2 декември 2009 г.
Back   HOME
 

 
  Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТАП за
 
 
 

I. Фирми  

  КП ИМОБИЛИЕН
ООД

отличено на първо място сред фирмите в категория "Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2008/ 2007 г.”
ЦКБ ГРУП
ЕАД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Топ 100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2008 г.”
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Най-добър износител според стойността на извършения износ през 2008 г.”
II. Браншови организации  

ФЕДЕРАЦИЯ НА ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
И СЛАДКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(ФХСБ)

отличена на първо място в категорията „Браншова организация – за принос при постигане целите и задачите на БТПП”
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-
ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

отличена на първо място в категорията „Регионална търговско-промишлена палата (камара) в системата на БТПП – за принос при постигане целите и задачите на Палатата”
IV. Посланик  

Н. Пр. г-н Ким Мьонг-джийн,
извънреден и пълномощен посланик
на Република Корея в Република България

за принос в развитието на двустранните икономически отношения между Република България и Република Корея
V. Търговски представител  

г-н Скот Позил,
търговски съветник
към Посолството на САЩ в
Република България

за принос в развитието на двустранните икономически връзки между Република България и САЩ

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТАП за
   
   
   
   
 
I. За особенни заслуги  
г-н Едуард Шварц,
ръководител на
проект АВС/DIHK

за изключителен принос в развитието на Асоциацията на балканските палати и разширяване на многостранните връзки в региона при осъществяването на проекта АВС/DIHK
II. Фирми  
БИОИАСИС
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Фирми с приходи от продажби през 2008 г. до 3900 хил. лв., класирани по изменението в посока увеличение на приходите от продажби”
ПЕТРОЛ
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория "Фирми, класирани по изменението на финансовия резултат в посока увеличение 2008/2007 г.”
III. Медия  
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за обективно представяне ролята на БТПП като най-голяма национална работодателска организация в деловия живот на страната, отразяване на позициите на членовете на БТПП по актуални проблеми и редовно излъчване на новини от ежедневието й
IV. Журналист  

г-жа МАРГАРИТА ДИМИТРОВА,
журналист от в-к “Класа”

за обективно отразяване на позицията на БТПП по актуални стопански теми с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита
   
              
   

Back    HOME