Връчване на годишните награди на БТПП за 2008 г.
2 декември 2008 г.
 

Back   HOME Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТАП за
 
 
 

I. Фирми  

  ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ
ЕООД

отличено на първо място сред фирмите в категория “Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2007/2006 г.”
СИАНА-ЕЛЕКТРИК
ЕООД
отличено на първо място сред фирмите в категория “Топ 100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв собствен капитал през 2007 г.”
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ
АД
отличено на първо място сред фирмите в категория “Топ 100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през
2007 г.”
ДЖЕЙ ЕН ЕЛ ПЛЮС ЮРЪПИЪН
АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ
ЕАД
отличено на първо място сред фирмите в категория “Топ 50 фирми с приходи от продажби през 2007 г . до 3900 хил. лв., класирани по изменението на приходите от продажби”
СОФАРМА ИМОТИ
АДСИЦ
отличено на първо място сред фирмите в категория “Топ 50 фирми с приходи от продажби през 2007 г. от 3900 хил. лв. до 19500 хил. лв., класирани по изменение на приходите от продажби”
II. Браншови организации  

АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ

отличена за принос при постигане на целите и задачите на БТПП
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
КАМАРА – ПЛОВДИВ

отличена за принос при постигане целите и задачите на БТПП
IV. Посланик  

Н. Пр. г-н МИХАЕЛ ГАЙЕР,
извънредния и пълномощен посланик
на Федерална Република Германия
в България

за изключителния му принос за развитието на двустранните икономически отношения между Република България и Федерална Република Германия
V. Търговски представител  

г-жа ВАЛЕНТИНА САВАСТАНО,
първи секретар по
икономическите и търговски въпроси
в посолството на Италия в България

за изключителния й принос в активизиране на икономическото сътрудничество между Република България и Република Италия

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТАП за
   
   
   
 
I. Медия  
Телевизия "ЕВРОПА"
за активно отразяване и популяризиране дейността на БТПП в услуга на бизнеса с най-много информации, репортажи и интервюта по проблемите на българските предприемачи
II. Журналист  

г-жа ЕКАТЕРИНА АНЕВА,
водещ на “Пазарен навигатор”
и репортер на "Здравей България !"
- Нова телевизия


за обективно отразяване и разискване на актуални икономически проблеми на българските фирми и дейността на БТПП в тяхна защита
   
              
   

Back    HOME