Връчване на годишните награди на БТПП за 2007 г.
5 декември 2007 г.
 
Back   HOME
Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТАП за
   
 

I. Фирми  

  ФСП-ФОТ СТРОИТЕЛСТВО И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ООД

отличено на първо място сред фирмите в категорията "Топ-100 фирми, класирани по максималното изменение на приходите от продажби 2006 година спрямо 2005 година”
ПЪТИЩА И ПЪТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ, АД
Варна
отличено на първо място сред фирмите в категорията "Топ-300 фирми, класирани по печалбата, постигната на 100 лв. приходи от продажби”
II. Браншови организации  

НАЦИОНАЛЕН ХОТЕЛИЕРСКИ
МЕНИДЖМЪНТ КЛУБ

отличен за принос в развитието на хотелиерския бранш като един от най-проспериращите в българската икономика
НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ
ПЧЕЛАРСКИ СЪЮ
З
отличен за принос при постигане целите и задачите на БТПП
III. Регионална търговско- промишлена палата/камара

РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-
ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

отличена за принос при постигане целите и задачите на БТПП
IV. Посланик  

Н. Пр. г-н МАЙКЪЛ ХЪМФРИС,
Ръководител
на Представителството на
Европейската комисия в България

за приноса му в интегрирането на българския бизнес в европейския пазар

Н. Пр. г-н ХАМДИЯ ЯХИЧ,
извънреден и пълномощен посланик
на Босна и Херцеговина

за изключителен принос в активизирането на икономическото сътрудничество между Босна и Херцеговина и Република България и насърчаване на двустранните връзки между търговските палати на двете страни
IV. Търговски представител  

г-н ЮРАЙ МЕЛИОРИС,
първи секретар по
икономическите и търговските въпроси
при Посолство на Чешка Република

за изключителен принос в активизирането на икономическото сътрудничество между Република България и Чешка Република и подпомагане на двустранните връзки между търговските палати на двете страни

   
         
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТАП за
   
 
I. Цялостен принос  

г-жа ИНГРИД ШИКОВА,
председател на
ЕВРОКЛУБА при БТПП

отличена за изключителен принос при успешното реализиране на дейността на БТПП в процеса на интеграция на българските предприемачи в Общия европейски пазар
II. Медия  

г-н СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ,
главен редактор
на вестник “ПАРИ"

отличен за най-обективно отразяване на предизвикателствата пред българския бизнес и дейността на БТПП през първата година от членството на България в ЕС
   
              
   

Back    HOME