Връчване на годишните награди на БТПП за 2006 г.
19 декември 2006 г.
Награждава с почетна статуетка "ХЕРМЕС" и ГРАМОТА
I. ФИРМИ
  БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН ЕАД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ-100 фирми, класирани по максимална величина на приходите от продажби за 2005 год.”
  АГРОМЕНИДЖМЪНТ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ-100 фирми, класирани по максимална величина на финансовата рентабилност за 2005 год.””
  ПАНАЦЕЯ КОМЕРС ЕООД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ-100 фирми, класирани по максимална величина на икономическата ефективност за 2005 год.”
  ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД отличен на първо място по комплексни показатели сред холдингите в категория “50 холдинги, класирани по максимална величина на печалбата за 2005 год.”
 
II. РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  СИЛИСТРЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА отличена на първо място за принос при постигане целите и задачите на БТПП.
 
III. БРАНШОВА ОРГАНЗАЦИЯ
  БЪЛГАРСКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КАМАРА отличена на първо място за принос при постигане целите и задачите на БТПП.
 
IV. ПОСЛАНИК
  Н. Пр. г-н ДЖЕРЕМИ ХИЛ,
извънреден и пълномощен посланик на Великобритания
за активно участие в инициативите на БТПП за подпомагане на българския бизнес, личен принос за приобщаването на България в Европейската общност и за развитието на двустранните икономически отношения между България и Великобритания.
 
V. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
  г-н КАРЛОС ТОРТОЛА,
търговски представител
в Посолството на Кралство Испания
за неговия личен принос за активизиране и разширяване на икономическите връзки между представителите на бизнеса на България и Испания.
 
Награждава с ПЛАКЕТ и ГРАМОТА
I. "ТОП 10Х6" - фирми, класирани на първо място във всеки от шесте района на планиране на Р. България по нетни приходи от продажби през 2005 г.
  АГРО АВИАЦИЯ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ 10 Х 6 -фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2005 год. в Националните райони за планиране” - Северозападен район.
  ПРИСТА ОЙЛ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ 10 Х 6 -фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2005 год. в Националните райони за планиране” - Северен централен район.
  ПАРАХОДСТВО БМФ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ 10 Х 6 -фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2005 год. в Националните райони за планиране” - Североизточен район.
  OMV БЪЛГАРИЯ ООД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ 10 Х 6 -фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2005 год. в Националните райони за планиране” - Югозападен район.
  АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ 10 Х 6 -фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2005 год. в Националните райони за планиране” - Южен централен район.
  НАФТА ТРЕЙДИНГ АД отличено на първо място по комплексни показатели сред фирмите в категория “Топ 10 Х 6 -фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2005 год. в Националните райони за планиране” - Югоизточен район.
 
II. МЕДИЯ
  вестник “Пари” за най-обективно отразяване на проблемите на българския бизнес и дейността на БТПП във връзка с предстоящото членство на България в ЕС.
 
Награждава с ГРАМОТА
I. ЖУРНАЛИСТ
  г-жа Елена Маркова
журналист от вестник “Стандарт”
за най-обективно отразяване на дейността на БТПП за подготовка на българския бизнес за членството на България в ЕС чрез множество публикации, интервюта и коментари.

Back    HOME