Връчване на годишните награди на БТПП 2004 г.
10 декември 2004 г.

На 10 декември 2004 г. БТПП официално връчи годишните награди за 2004 г. На церемонията в хотел Кемпински присъстваха бизнесмени, министри, депутати, дипломати, представители на медиите. Традицията на БТПП за раздаване на годишни награди на фирми, регионални палати, браншови организации, дипломати и журналисти датира от 1994 г. Наградите са на дипломати - за принос в развитието на икономическите връзки на Република България, на водещи фирма и холдинг - за постижения в бизнеса, на регионални палати, браншови организации и други - за активно участие в постигане целите на БТПП, на журналист и медия - за популяризиране дейността на БТПП в услуга на българския бизнес.

Годишните награди на БТПП са своеобразен показател за предприемаческа активност и стимул за българския бизнес.

Наградите бяха връчени от председателя на БТПП Божидар Божинов, управителя на Софийска област Олимпи Кътев, зам.-министрите на икономиката Валентин Първанов и Димитър Хаджиниколов и от зам.-министъра на труда Румен Симеонов.

Наградените са разпределени в следните категории:

НАГРАЖДАВА С ПОЧЕТНА СТАТУЕТКА "ХЕРМЕС" И ГРАМОТА

I. ФИРМИ
БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ (БТК) АД
BULGARIAN TELECOMMUNICATION COMPANY PLC
класирана на първо място сред фирмите с максимален размер на приходите от продажби и приключили 2003 г. с печалба по-голяма от краткосрочните им задължения към бюджета, доставчиците, персонала и социалните фондове
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД
STARA PLANINA HOLD PLC
холдинг, класиран на първо място по величината на постигнатата печалба през 2003 г.

II. БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
BRANCH CHAMBER OF WOODWORKING AND FURNITURE INDUSTRY IN BULGARIA
класирана на първо място браншова организация за принос при постигане целите и задачите на БТПП
АСОЦИАЦИЯ НА ИЗНОСИТЕЛИТЕ НА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ В БЪЛГАРИЯ
ASSOCIATION OF APPAREL AND TEXTILE EXPORTERS IN BULGARIA (AATEB)
класирана на второ място браншова организация за принос при постигане целите и задачите на БТПП

III. РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
КЪРДЖАЛИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
KARDJALI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
за принос при постигане целите и задачите на БТПП и за комплексна ефективна дейност в полза на бизнеса от региона и системата на палатите

IV. ПОСЛАНИК
Н. Пр. г-н Петр Докладал, извънреден и пълномощен посланик посланик на Чешката Република
His Excellency Mr. Petr DOKLADAL, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Czech Republic to the Republic of Bulgaria
за изключителния му принос за активизиране на двустранните икономически отношения и увеличаване на чешките ивнестиции в Република България

V. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Г-н Данте Бранди, ръководител на Търговско-икономическата служба към посолството на Република Италия
Mr. Dante BRANDI, Economic and Commercial Counsellor Embassy of the Republic of Italy in the Rep. of Bulgaria
за активно участие в инициативите на Палатата, обезпечаване на партньорство по реализиране на съвместни проекти с БТПП по програма “Балкани” на Италианското правителство

НАГРАЖДАВА С ПЛАКЕТ И ГРАМОТА

I. "ТОП 10Х6" - фирми, класирани на първо място във всеки от шесте района на планиране на Р. България по нетни приходи от продажби през 2003 г.
КРОС ООД
Северозападен район - области Видин, Враца, Монтана
KROS Ltd.
фирма, класирана на първо място за Северозападен район на планиране на Р България по нетни приходи от продажби за 2003 г.
ВИДИМА АД
Северен-Централен район - области Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе
VIDIMA PLC
фирма, класирана на първо място за Северен - Централен район на планиране на Р България по нетни приходи от продажби за 2003 г.
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРНА ЕАД
Североизточен район - области Добрич, Шумен, Варна, Разград, Силистра, Търговище
ELEKTRORAZPREDELENIE - VARNA
фирма, класирана на първо място за Североизточен район на планиране на Р България по нетни приходи от продажби за 2003 г.
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОПМАНИЯ (НЕК) ЕАД
Югозападен район - области София-град, Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област
NATIONAL ELECTRIC COMPANY
фирма, класирана на първо място за Югозападен район на планиране на Р България по нетни приходи от продажби за 2003 г.
ТЕЦ МАРИЦА - ИЗТОК 2 ЕАД
Южен-Централен район - области Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Хасково
MARITSA - EAST 2 TPP
фирма, класирана на първо място за Южен - Централен район на планиране на Р България по нетни приходи от продажби за 2003 г.
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД
Югоизточен район - области Бургас, Сливен, Ямбол
LUKOIL NEFTOCHIM BULGARIA PLC
фирма, класирана на първо място за Югоизточен район на планиране на Р България по нетни приходи от продажби за 2003 г.

II. "ТОП - 50 Малки и средни предприятия"
ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООД
DUTCHMED INTERNATIONAL Ltd.
първо място “Топ - 50 Малки и средни предприятия” - фирми с максимална рентабилност и производителност - печалба и приходи от продажби на един зает по трудов договор за 2003 г.

III. Журналист
г-жа Мая Петкова, журналист БТА
Mrs. Mai PETKOVA, journalist BTA
за обективно отразяване и популяризиране дейността на БТПП в услуга на българския бизнес с информации, репортажи и интервюта.

Back   HOME