БЪЛГАРСКАTA ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Връчване на годишните награди на БТПП 2003 г.

17 декември 2003 г.

На 17 декември 2003 г. бяха връчени Годишните награди на Българската търговско-промишлена палата.

Те се присъждат за десета поредна година (традицията датира от 1994 г. насам), и са своеобразен показател за предприемаческата активност и стимул за българския бизнес.

Наградените са разпределени в 6 категории:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ (НЕК) ЕАД класирана на първо място по максимална величина на приходите от продажби за 2002 г.
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ (БТК) ЕАД класирана на първо място по максимална величина на приходите от продажбите за 2002 г. с печалба, покриваща краткосрочните задължения.
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД класиран на първо място по максимална величина на печалбата за 2002 г.
СЪНИТЕКС АД, МЕЗДРА фирма с печалба и максимални приходи от продажби за 2002 г. водеща в Северозападен национален район за планиране.
ВИДИМА АД, СЕВЛИЕВО фирма с печалба и максимални приходи от продажби за 2002 г. в Северен централен национален район за планиране.
АГРОПОЛИХИМ АД, ДЕВНЯ фирма с печалба и максимални приходи от продажби за 2002 г. в Североизточен национален район за планиране.
БУЛГАРГАЗ ЕАД, СОФИЯ фирма с печалба и максимални приходи от продажби за 2002 г. в Югозпаден национален район за планиране.
ТЕЦ МАРИЦА-ИЗТОК-2 ЕАД,
с. Ковачево
фирма с печалба и максимални приходи от продажби за 2002 г. в Южен централен национален район за планиране.
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД фирма с печалба и максимални приходи от продажби за 2002 г. в Югоизточен национален район за планиране.

За предишните години информацията е на адрес: http://www.bcci.bg/bulgarian/top100_companies/2002/index.htm

През изминалите години са награждавани, както следва: 1995г. – Испания; 1996г. – Япония; 1997г. – Германия; 1998г. – Италия; 1999г. – Европейски съюз; 2000г. – Германия и Швеция; 2001г. – Белгия, 2002 г. – САЩ и Европейската комисия.

Тази категория също е определена, за да бъде отчетен приносът на изявени търговски представители и тяхното активно съдействие за ролята на двустранните контакти и стокообмена.

През 2002г. беше награден търговския представител на Турция Ендер Ончу.

Чрез мрежата от регионални палати из цялата страна БТПП подпомага бизнеса освен на централно и на регионално ниво. Наградата се връчва на палатата, имала най-активна роля за развитието на бизнеса на регионално ниво и защита на неговите интереси и за осъществяване на плодотворен диалог с местната власт.

БТПП, съвместно с браншовите асоциации и съюзи, защитава интересите на българските предприемачи в съответните браншове. БТПП подкрепя приемането на специален закон за браншовите организации, който да открие пътя за оформяне на права и задължения по саморегулиране на съответния бранш, а с това и към т.н. гражданско общество.

Ролята на браншовите организации в България постоянно нараства. Много от членовете на БТПП са и техни членове.

БТПП високо цени ролята на медиите като четвърта власт и значението им за поднасянето на обективна информация за икономическата среда в страната, което да допринесе за издигане авторитета на България и привлекателността и като място за инвестиране.

Back   HOME