БЪЛГАРСКАTA ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
УДОСТОЯВА С ДИПЛОМ ЗА 1999
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-Н ЖАК ВЮНЕНБЮРЖЕ

ръководител на Делегацията на Комисията на Европейския съюз
за личен принос за приближаване на българския бизнес към Европейския съюзГ-Н ЕДЖИДИО КАНЧИАНИ
икономически съветник и втори секретар
в делегацията на Комисията на Европейския съюз
за активно съдействие при разширяване на връзките на българския бизнес чрез Евро-Инфо ЦентроветеГ-Н РИЧАРД КЕНТЪР
първи секретар
в посолството на Съединените американски щати
за личен принос при активизирането на икономическите връзки между двете страниТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ
за активна дейност и укрепване на единната система на Българските търговско-промишлени палатиакционерно дружество
"ЕЛЕКТРОИМПЕКС"
за активно дългогодишно членствоакционерно дружество
"КРАФТ ЯКОБС СУШАРД - БЪЛГАРИЯ"
за успешни чуждестранни инвестицииакционерно дружество
"ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" - ЧУЖДЕСТРАНЕН ИНВЕСТИТОР
за качествена услуга и развитие на инфраструктурата в Българияакционерно дружество
"МОСТСТРОЙ"
за успешна реализацияакционерно дружество
"ВИНПРОМ-СВИЩОВ"
за успешна реализацияакционерно дружество
"ДУНАРИТ"
за успешна реализацияеднолично акционерно дружество
"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ"
за популяризиране на традиционен български продуктеднолично дружество с органичена отговорност
"ДИНАКОРД БЪЛГАРИЯ"
за традиционно участие в Междунарoдните специализирани изложби на БТППГ-ЖА АЛБЕНА СТОЕВА
журналист във вестник "ПАРИ"
за обективно отразяване на проблемите на българския бизнес и дейността на БТПП в негова защита

Back   HOME