БЪЛГАРСКАTA ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
УДОСТОЯВА С ДИПЛОМ ЗА 1998
DRS AHEAD TECHNOLOGY - BULGARIA
чуждестранен инвеститор
С принос за трансфер на нови изделия, оборудване и ноу-хау в областта на електрониката и откриване на 133 нови работни места.Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ
председател на Комисията по икономическата политика в ХХХVIII-то Народно събрание.
За позицията му при защита на предприемачеството през 1998 г.Г-ЖА ДОРА АНДРЕЕВА
заместник-министър на финансите.
За подкрепа на предприемачеството през 1998 г.НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ТОМАЗО ТРОИЗЕ
посланик на Република Италия в Р България.
За личния му принос за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни, за съдействие и постигане на целите на БТПП за разширяване на международното икономическо сътрудни-чество през 1998 г.Г-ЖА ШЕНОЛ ТЮРКЙЪЛМАЗ
съветник в Посолството на Република Турция в Р България.
За личния й принос за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни и за съдействие и постигане целите на БТПП за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество през 1998 г.Г-Н ГЮНТЕР ВУРЦЕР
съветник в Посолството на Република Австрия в Р България.
За личния му принос за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни и за съдействие и постигане целите на БТПП за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество през 1998 г.Г-Н ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ
председател на Пернишката търговско-промишлена палата.
За личното му съдействие и принос в развитието на системата на Българските търговско-промишлени палати и активната му дейност за разширяване на международните делови контакти.Г-Н ХРИСТОС КАЦАНИС
Българска международна стопанска асоциация.
За личен принос и съдействие при укрепването на добър инвестиционен климат в Република България.Г-Н ИВО ПРОКОПИЕВ - главен редактор
и
Г-Н ФИЛИП ХАРМАНДЖИЕВ - директор
на вестник “КАПИТАЛ”
За целогодишно отразяване на актуални въпроси на предприемачеството.Г-ца ЙОАННА СТЕФАНОВА
репортер на в-к “Демокрация”.
За най-актуално и обективно отразяване на дейността на БТПП през 1998 г.акционерно дружество “ДОМЕН БОЙАР” АД
За утвърждаване в страната и в чужбина на български продукти с българска търговска марка.Г-Н ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
“ГРУПА БРАТЯ ВАСИЛЕВИ” АД
За принос при утвърждаване на марка “Мраз”.ЕТ “ЕКОТОП - Димитър Киров”
За традиционно участие със собствено производство в международните специализирани изложби на БТПП.ЕТ “АКАНИГ - Асен Генов”
За традиционно участие със собствено производство в изложенията на фирми-производители на Традиционните коледни срещи на БТПП.Г-Н НИКОЛАЙ БОЖИЛОВ
“ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС” ЕООД
За успешно развитие на транспортно-спедиторска дейност в страната и чужбина.

Back   HOME