БЪЛГАРСКАTA ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
УДОСТОЯВА С ДИПЛОМ ЗА 1997
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ПЕТЕР МЕТЦГЕР
За личния му принос към дейностите на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-Н ГЕОРГИУС ДУДУМИС
съветник в Посолството на Република Гърция в България.
За личното му съдействие оказано на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-Н ЛЪЧЕЗАР РОСЕНОВ
Председател на Търговско-промишлена палата - Добрич.
За личното му съдействие и принос в развитието на системата на Българските търговско-промишлени палати и активната му дейност за разширяване на международните делови контакти в регионален аспект.г-н ХРИСТО НИКОЛОВ
репортер в Българската телеграфна агенция
За най-активно и обективно отразяване на дейността на Българската търговско-промишлена палата през 1997 г.г-н ЕВГЕНИ ПЕТРОВ
главен редактор на вестник "Пари"
За най-актуално и компетентно отразяване на дейността на Българската търговско-промишлена палата през 1997 г.Г-Н СТЕФКО КОЛЕВ
изпълнителен директор на АД “РУЕН”
За активна износна дейност, редовно членство и сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата.ЕАД "ТРАНСИМПЕКС" и г-н БОРИС ХАЛЧЕВ
изпълнителен директор
За активна износна дейност, редовно членство и сътрудничество на фирмата с Българската търговско-промишлена палата и за личния му принос като член на Управителния съвет на Палата.Г-Н АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАШУКЕЕВ
председател на “Металснаб-Холдинг” АД
За активно участие в дейността на Българската търговско-промишлена палата и редовно членство.ЕАД "ВИТОША-47"
За активно участие в дейността на Българската търговско-промишлена палата и редовно членство.СД "ДЕЛФИН-3-ДИМОВ, АВРАМОВА, ФИЛИПОВ И СИЕ"
За активно участие в изложенията организирани от Българската търговско-промишлена палата и редовно членство.ЕТ "ЯНЕКС" - Янул Иванов
За традиционно участие в изложенията на фирми-производители на Коледните срещи организирани от Българската търговско-промишлена палата.

Back   HOME