БЪЛГАРСКАTA ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
УДОСТОЯВА С ДИПЛОМ ЗА 1996
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ЙОШИХИРО ДЖИБИКИ
посланик на Япония.
За личния му принос към дейностите на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-ЦА ДЖУЗЕПИНА ЗАРА
съветник в Посолството на Република Италия в България.
За личното и съдействие оказано на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-Н ИВАН ЧЕРКЕЗОВ
Председател на Русенската търговско-индустриална камара.
За личното му съдействие и принос в развитието на системата на Българските търговско-промишлени палати и активната му дейност за разширяване на международните делови контакти в регионален аспект.Г-Н ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
Управител на “Валентини” ООД
За прогресиращ частен производител и член на Българската търговско-промишлена палата.Г-ЖА СВЕТЛОЗАРА КАЗАСЯН
репортер на Канал 1 - Българска национална телевизия
За най-актуално и компетентно отразяване на дейността на Българската търговско-промишлена палата през 1996 г.Г-Н КИРИЛ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
Управител на еднолично акционерно дружество “ХИМКО” гр. Враца
За активна износна дейност, редовно членство и сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата.Г-Н АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАШУКЕЕВ
председател на “Металснаб-Холдинг” АД
За активно участие в дейността на Българската търговско-промишлена палата и редовно членство.Г-Н ПЕТЪР ПОЛИЛЕЕВ
Управител на ООД “Телетек 90”
За активно участие в изложенията организирани от Българската търговско-промишлена палата и редовно членство.Г-Н ИЛИЯ ЧЕРНЕВ
Изпълнителен директор на акционерно дружество
“Млечен път” гр. Нова Загора
За традиционно участие в изложенията на фирми-производители на Коледните срещи организирани от Българската търговско-промишлена палата.

Back   HOME