БЪЛГАРСКАTA ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
УДОСТОЯВА С ДИПЛОМ ЗА 1995
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ХОРХЕ ФУЕНТЕС МОНСОНИС ВИЛЯЛЬОНГА
посланик на Кралство Испания
За личния му принос към дейностите на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.ЖА ХУАНА ДЕ ФРУТОС ЛАСАРО
аташе по търговските въпроси в Посолството на Кралство Испания в Република България.
За личното й съдействие през 1994 г. в дейността на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-Н МИЛАН ЧАМБОР
търговски съветник в Посолството на Република Словакия в България.
За личното му съдействие оказано на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-Н ЦАНКО ИВАНОВ
Председател на Бургаската търговско-промишлена палата.
За личното му съдействие и принос в развитието на системата на Българските търговско-промишлени палати и активната му дейност за разширяване на международните делови контакти в регионален аспект.Г-Н ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ
Управител на “Техноекспортстрой” ЕАД
За активна износна дейност и сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата.Г-ЖА ВЕНКА ВЕЛИКОВА - РУСЕВА
ЕТ “ В М В - 90 - Венка Русева”
За активна външнотърговска дейностГ-ЖА МАРА ГЕОРГИЕВА
редактор във вестник “КЕШ”
За най-актуално и компетентно отразяване дейността на Българската търговско-промишлена палата през 1995 г.Д-Р ВЕРНД КИТТЕРЕР
председател на Търговската палата в Берлин
За приноса му в съвместната работа между немските партньорски организации и Българската търговско-промишлена палата.Г-Н КАРЛ ЮРГЕН ВИЛБЕРТ
председател на Занаятчийската камара в Кобленц
За приноса му в съвместната работа между немските партньорски организации и Българската търговско-промишлена палата.

Back   HOME