БЪЛГАРСКАTA ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
УДОСТОЯВА С ДИПЛОМ ЗА 1994
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-Н ФРАНЦИСКУС БРАУЪРС
извънреден и пълномощен посланик на Кралство Холандия в Република България
За личното му съдействие през 1994 г. в дейността на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-ЖА ХУАНА ДЕ ФРУТОС ЛАСАРО
аташе по търговските въпроси в Посолството на Кралство Испания в Република България.
За личното й съдействие през 1994 г. в дейността на Българската търговско-промишлена палата за разширяване на икономическите връзки между деловите среди и търговските палати на двете страни.Г-Н ПИТЪР ХАРДМАН
втори секретар в Посолството на Нейно Британско Величество в Република България и представител на Британския Ноу-Хау Фонд.
За личното му съдействие и за особения принос на представлявания от него фонд в развитието на системата на Българските търговско-промишлени палати през 1994 г.Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ
директор на Хасковската търговско-промишлена палата.
За личното му съдействие и принос в развитието на системата на Българските търговско-промишлени палати и активната му дейност за разширяване на международните делови контакти в регионален аспект.АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ПЛАМА” - ГР.ПЛЕВЕН
г-н Никола Пукалски - президент
За положените усилия през 1994 г. насочени за развитие и утвърждаване на българското производство.ФИРМА “ВИНЕКС-ПРЕСЛАВ” ЕООД - гр. Велики Преслав
Г-н Стефан Пирев -директор по производствените въпроси
Получила Национален индентификационен номер за кодиране с щрих/бар код 380 00083 - първия за 1994 г.Г-ЖА ЕМИЛИЯ ВЕНКОВА
репортер в програма “Хоризонт” на Българското национално радио.
За най-актуално отразяване на дейността на Българската търговско-промишлена палата през 1994 г.

Back   HOME