Най-новото от 7ма рамкова програма
_____________________________________________

Астрофизиката на частиците откри своята
“Великолепна седморка”


Европейската общност по астрофизика на частиците разкри подробности от “Великолепната седморка” - най-голямото изследване, което вероятно ще помогне на учените да дадат отговор на основни въпроси, свързани със строежа на вселената.

Седемте проекта са включени в Европейската стратегия за астрофизика, създадена и финансирана от ЕС по програма ASPERA (Astroparticle European Research Area). ASPERA обединява 18 национални агенции, финансиращи изследвания по астрофизика на частиците в 13 европейски страни.

Cherenkov Telescope Array (CTA) е на първо място в списъка на астрофизиците. Този телескоп ще открива космични лъчи с висока енергия.

Друг проект, KM3NeT, стартиран от ESFRI (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) е в етап на подготвителна фаза благодарение на грант от ЕС по 7 рамкова програма. KM3NeT ще представлява сноп от оптични сензори, обхващащ площ от над един квадратен километър на дъното на Средиземно море. Сензорите ще търсят мистериозните частици неутрино, които са много трудно откриваеми и вероятно правят възможно нашето съществуване, причинявайки освобождаването на тежки елементи в космоса.

Неутриновите частици са предмет на още две изследвания , предложени от ASPERA. Първото е специален детектор, който ще изследва тяхната фундаменталната структура, а вторият е гигантска по размерите си подземна обсерватория.

“Черната дупка” също е във фокуса на отделен проект. Макар, че тя заема 95% от вселената за нея се знае изключително малко.

Не на последно място, стратегията предвижда създаването на подземен гаравитационен вълнов детектор. Айнщайн предрече съществуването на гравитационни вълни, но никой до момента не е доказал експериментално тяхното съществуване. Проектното проучване за т.н. Телескоп на Айнщайн е финансирано по 7 рамкова програма.

Общата стойност на тези седем проекта е оценена на над 1 млрд. евро, което означава че без международно сътрудничество те не могат да бъдат реализирани.