Индустриални зони / паркове - ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "ПОБЕДА"
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Бургас
Община:Бургас
Местоположение:кв. Победа
Име:ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "ПОБЕДА"
Лице за контакт:Ташо Желев - Директор дирекция Управление на общинската собственост
Телефон/и:(056) 907 220
Електронен адрес/и:m_property@burgas.bg
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
пристанище
летище
електрозахранване
Близки градове с брой на населението:гр. Карнобат - 18 480 души, гр. Несебър - 11 600 души, гр. Созопол - 5 410 души