Индустриални зони / паркове - СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Пловдив
Местоположение:гр. Пловдив
Име:СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ
ЕИК/Булстат:115006679
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Пловдив, ул. Васил Левски 242А
Управители / представители:Едвард Лабуза
Телефон/и:(032) 90 62 33; (032) 90 62 31; 0884 166 164
Факс:(032) 96 08 33
Електронен адрес/и:director@freezone.bg
Уеб адрес:https://freezone.bg/index.php
Предоставени услуги:Свободна зона Пловдив предлага голям спектър от услуги за фирмите-клиенти, които ползват зоната и като център на своята търговска дейност: производство, търговия и складиране; монтаж, демонтаж; пакетиране, етикиране и разфасофка; укрепване на товари; документална обработка, следене на материалните наличности; митническо обслужване; конферентни зали и офиси; товаро-разтоварни услуги с мотокар, ръчно или палетна количка; почистване; паркинг; др. услуги, изисквани от клиента.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия и открити складови площи на ЖП терминал
електрозахранване 220 V, 50 Hz.
водопровод
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Близки градове с брой на населението:гр. Асеновград - 55 305 души
Кратка презентация:

Свободна зона Пловдив е обособена част от митническата територия на България. Това е оградена територия с изградени складови и индустриални площи.

Средните размери на складовите помещения са 24 м х 12 м (288 кв.м). Височината им е 6.60 м. Осигурени са противопожарни и пожароизвестителни системи и електричество 220 V, 50 Hz.

Осигурена е 24 часова охрана на откритите и закритите складови помещения с жива охрана, видеонаблюдение и сензорни лъчове. Осигурени са телефонни връзки и Интернет, копирни услуги, ползване на конферентни зали. При изискване на фирмата , зоната им предоставя офиси в административната сграда.
Достъпът до зоната е възможен само след получаване на пропуск от администрацията на зоната.
Всички плащания на територията на зоната се извършват в конвертируема валута.
На територията на зоната се прилага българското трудово законодателство.

Клиент на Зоната може да бъде както чуждестранно юридическо лице, така и юридическо лице , регистрирано в България.


Друга информация:

Предмет на дейност по регистрация:
Организиране и осъществяване с чуждестранно участие производство на стоки и извършване на услуги на съвременно техническо и технологично равнище, търговска дейност, представителство и посредничество, банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки, складиране и съхраняване на всички необходими стоки, предназначени за износ, обработка на необмитени стоки за износ - сортиране, маркиране, пакетиране, разфасовка и др., товарене, разтоварване и транспортна обработка на необходимите стоки, които се внасят с предназначение за износ, транспортна и експедиционна дейност на международни превози.

Капитал на дружеството: 1 530 120 лв.