Индустриални зони / паркове - СВОБОДНА ЗОНА - СВИЛЕНГРАД
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Хасково
Община:Свиленград
Местоположение:гр. Свиленград
Име:СВОБОДНА ЗОНА - СВИЛЕНГРАД
ЕИК/Булстат:126009541
Правен статут:еднолично акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Свиленград 6500
Собственици:НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД
Управители / представители:Мартин Стоянов Стоянов
Телефон/и:(0379) 7 34 45
Факс:(0379) 7 11 13
Електронен адрес/и:www.dutyfreezone.hit.bg
Уеб адрес:sbzs@infotel.bg
Предоставени услуги:Свободна зона Свиленград предлага голям спектър от услуги за фирмите-клиенти, които ползват зоната и като център на своята търговска дейност: монтаж, демонтаж; пакетиране, етикиране и разфасофка; секретарски услуги; съвременни комуникации; конферентни зали и офиси, които могат да бъдат предоставени на клиентите; технически контрол; като митнически агент предлага представителство пред митническите власти, транспортиране, спедиция, застраховки и уреждане на др. административни процедури и формалности; товаро-разтоварни услуги; банково обслужване; шоу рум; почистване; поддръжка и ремонт на базата; паркинг; кафе-бар и др. услуги, изисквани от клиента.
Инфраструктура:пътища
електрозахранване
водопровод
канализация
телекомуникации
Близки градове с брой на населението:гр. Хасково - 80 000 души
Кратка презентация:
Предимства на зоната:
- Разположена на 2 км от българо - гръцката граница и на 50 км от железопътна връзка България - Гърция и България - Турция
- С директен достъп до Пан-Европейски транспортен коридор номер 10
- Вътрешни и външни индустриални и складови помещения под наем
- Пълна подкрепа и богат набор от услуги за потенциалните инвеститори

Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Организация на изграждането, експлоатацията и стопанисването на Свободна безмитна зона - Свиленград, в която се осъществява: Товарене, разтоварване и транспортно обработване на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ; складиране и съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ, обработване на необмитени стоки за износ /сортиране, маркетиране, пакетиране, разфасоване и други/; представителство и посредничество, организиране производство на стоки и извършване на услуги, предназначени за износ; транспортна дейност; осъществяване на посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и презастрахователни договори по възлагане; обмяна на валута; туристическа дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина.

Капитал на дружеството: 82 090 лв.