Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАЛОЯНОВО
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Калояново
Местоположение:с. Калояново
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАЛОЯНОВО
Лице за контакт:Пламен Цветков Панчев, Никола Иванов Добрев
Телефон/и:(032) 623 599
Факс:(032) 634 012
Електронен адрес/и:vladimir.zaikov@icz.bg
Площ:общо 800 000 кв.м.
Застъпени дейности:хранителна индустрия, производство на опаковъчни материали, дистрибуция на продукти, оборудване, препарати, ноу-хау и сервиз, логистика и лека промишленост.
Предоставени услуги:Производствени площи със собствена складова и обслужваща база; складови халета и помещения за производства; предвидено е изграждането на цялостна инфраструктура - пътни връзки, електрозахранване, питейно и промишлено водоснабдяване, газификация, обслужващи и офис помещения и паркинги.
Инфраструктура:ж.п. линия - на 22 км
летище - на 32 км от летище Пловдив
телекомуникации
Близки градове с брой на населението:гр. Пловдив - 340 000 души
Кратка презентация:
Фокус – развитие на биологично земеделие и натурални продукти, като Зоната няма да генерира органични отпадъци, защото чрез свои звена ще ги преработва до полезен краен продукт.
Друга информация: