Индустриални зони / паркове - ЛОГИСТИЧНА ЗОНА КРУМОВО
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Пловдив
Местоположение:северно от летище "Крумово", на 10 км от гр. Пловдив
Име:ЛОГИСТИЧНА ЗОНА КРУМОВО
Собственици:дружества и фирми, контролирани от ПТ ХОЛДИНГ АД (ЕИК 825319654)
Лице за контакт:Рашко Кирилов Радомиров (ПТ ХОЛДИНГ АД)
Телефон/и:(032) 604 730, (032) 604 700
Факс:(032) 604 714
Електронен адрес/и:office@pt-holding.com
Уеб адрес:www.pt-holding.com
Площ:общо 85 дка (с възможност за нарастване до 100 дка)
Предоставени услуги:ПТ Холдинг АД, чрез своите дъщерни дружества, би оказала съдействие, професионално обслужване и консултации в разработването на ПУП и изграждането на цялостната инфраструктура, пътни връзки, електрозахранване, питейно и промишлено водоснабдяване, газификация, складови, обслужващи и офис помещения.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
летище
Близки градове с брой на населението:гр. Пловдив - 340 000 души
Кратка презентация:

Този масив предоставя възможност за обединяване (парцелиране) и оформяне, както на един голям парцел, така и на два до три самостоятелно обособени отделни подобекта (разпределени според вида, различната дейност и обема) и в зависимост от необходимостта и интереса на потенциалните ползватели и собственици.