Индустриални зони / паркове - ИНДЪСТРИАЛ ПАРК ПРОМОЕСТ БЪЛГАРИЯ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:София
Община:София
Местоположение:гр. София
Име:ИНДЪСТРИАЛ ПАРК ПРОМОЕСТ БЪЛГАРИЯ
ЕИК/Булстат:131054100
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. София, бул. Патриарх Евтимий 24
Телефон/и:(02) 805 50 55
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - в терена
летище - на 20 км от летище София
Близки градове с брой на населението:гр. София - 2 млн. души, гр. Перник - 80 000 души
Кратка презентация:


Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Създаване и управление на индустриални паркове, вкл. придобиване, развитие и управление на недвижими имоти, строителство, развитие и предоставяне на услуги, свързани с дейността на индустриални паркове, осъществяване на връзки между предприятия, осъществяващи дейност в индустриалните паркове, както и между индустриални паркове, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от българския закон.

Капитал на дружеството: 50 000 лв.