Индустриални зони / паркове - КАСПИЧАН ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Шумен
Община:Каспичан
Местоположение:гр. Каспичан
Име:КАСПИЧАН ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Собственици:Община Каспичан
Лице за контакт:Славей Славов
Телефон/и:(053) 27 47 31; (053) 27 60 79
Факс:(053) 27 60 05
Електронен адрес/и:slavey_slavov@abv.bg; slavov@icon.bg
Площ:общо 112 000 кв.м. (възможност за разширяване с 18 000 кв. м.)
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - на 0,5 км от ж.п. гара Каспичан
електрозахранване - на 25 м от терена
водопровод - в терена
газ - на 120 м от терена
канализация - в терена
Незаети площи:земя
Близки градове с брой на населението:гр. Шумен - 89 000 души
Кратка презентация:

Предимства на зоната:

  • Добра инфраструктура;
  • Близост до пътища, летища, речни и морски пристанища;
  • Квалифицирана работна ръка;
  • Традиции в леката промишленост;
  • Възможности за развитие на селско стопанство;
  • Свободни терени за инвестиции;
  • Привлекателни цени на земята и свободни недвижими имоти;
  • Чиста околна среда в региона;
  • Подкрепа на бизнеса от местните власти.

Друга информация:

Индустриалната зона е разположена в гр. Каспичан и е разделена на два парцела - първият е с размер 29 170 кв.м., а вторият - 82 625 кв.м. И двата парцела са в регулация. Има възможност за разширение на зоната със съседен парцел от 18 000 кв.м. общинска собственост.
Има планове за газифициране на зоната.