Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "БЪЛГАРОВО"
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Бургас
Община:Бургас
Местоположение:Землището на гр. Българово, местността Вая - Кайряк
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "БЪЛГАРОВО"
Собственици:Община Бургас
Лице за контакт:Ташо Желев - Директор дирекция Управление на общинската собственост
Телефон/и:(056) 907 220
Електронен адрес/и:m_property@burgas.bg
Площ:общо 110 дка
Застъпени дейности:В зоната ще бъдат разположени високотехнологични производства и ще бъде изключително чиста, като на практика ще липсват замърсявания. Същата ще бъде приравнена към изискванията за радио-електронната промишленост.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - на 1 км от ж.п. гара Бургас
пристанище - на 25 км от пристанище Бургас
летище - на 16 км от летище Бургас
Близки градове с брой на населението:гр. Бургас - 194 000 души, гр. Карнобат - 18 480 души, гр. Несебър - 11 600 души
Друга информация:
Подробният общ устройствен план предвижда обособяването на 13 броя урегулирани поземлени имоти, предназначени за промишлено строителство, от които един за обществено обслужване, един за канална помпена станция и 11 за високотехнологично производство. Добре развитата железопътна и пътна инфраструктура ще свързва зоната с пристанище Бургас и международното летище.