Индустриални зони / паркове - САМОКОВ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:София
Община:Самоков
Местоположение:гр. Самоков
Име:САМОКОВ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Собственици:Община Самоков
Телефон/и:(0722) 66 630, 66 631, 66 632 и 0889 199 230
Факс:(0722) 60 050; (0722) 60 065
Електронен адрес/и:samokov@samokov.bg, obsh_sam@mail.bg
Уеб адрес:www.samokov.bg
Площ:общо 369 012 кв.м.
Инфраструктура:пътища
електрозахранване - на границата на терена има 2 електопровода (20 kV)
водопровод - има възможност за изграждане на собствен водоизточник за промишлени нужди
газ - на границата на терена
канализация - в терена, свързана с пречиствателна станция
телекомуникации
Възможни форми на сътрудничество:Публично-частно партньорство
Близки градове с брой на населението:гр. София - 2 млн. души
Кратка презентация:
Община Самоков започна развитието на Индустриалната зона в северната част на община Самоков. Терените в с. Драгушиново са разположени в близост до съществуващата Самоков Индустриална Зона и до промишления квартал Червена земя. Предимство на зоната е удобното й местоположение - предложените терени за развитие на зоната са разположени от двете страни на второкласния път II-82, който предоставя лесен достъп до първокласния път Е80 и до гр. София. Зоната е разположена в близост до пречиствателна станция за отпадни води.
Проектът ще се развива на принципа на публично-частното партньорство. Община Самоков ще подкрепи напълно всички инициативи свързани с развитието на зоната.

Друга информация: