Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВРАЦА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Враца
Община:Враца
Местоположение:гр. Враца
Име:ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВРАЦА
Собственици:Община Враца
Лице за контакт:Виолета Божинова - Ръководител маркетинг и инвестиционни проекти
Телефон/и:(092) 62 72 68
Факс:(092) 62 72 68
Електронен адрес/и:bojinova@vratza.bg
Площ:общо 2 парцела с площ 106 817 кв.м. и 1 520 152 кв.м.
Застъпени дейности:Зоната е предвидена за производствени предприятия, логистика и складове.
Инфраструктура:пътища - до терена и вътре в него има изграден асфалтов път
ж.п. линия
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Учебни заведения:Добре развита мрежа от учебни заведения с 6 професионални гимназии, Педагогически колеж и Медицински колеж, както и филиали на УНСС - София, Великотърновски Университет и Нов Български Университет
Близки градове с брой на населението:гр. Мездра - 11 000 души, гр. Козлодуй - 14 000 души, гр. Бяла Слатина - 13 000 души
Кратка презентация:
Предимства на зоната:
  • Удобно местоположение - на кръстопът между два Европейски транспортни коридора - 4 и 7
  • Квалифицирана работна сила
  • Атрактивни цени на промишлените имоти
  • Конкурентни оперативни разходи
  • Наличие на депо за твърди отпадъци и промишлена газификация