Индустриални зони / паркове - СУВОРОВО ИНДУСТРИЛНА ЗОНА
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Варна
Община:Суворово
Местоположение:гр. Суворово
Име:СУВОРОВО ИНДУСТРИЛНА ЗОНА
Собственици:община Суворово
Лице за контакт:Венцислав Райчев
Телефон/и:(051) 53 21 60
Електронен адрес/и:raichevv@abv.bg
Уеб адрес:www.suvorovo.bg
Площ:общо 24 627 кв.м.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
пристанище - има лесен достъп до пристанище Варна
електрозахранване - в района
водопровод - в терена има само промишлен водопровод; водопровод за питейна вода има на 2 км от терена
газ - основният газопровод минава на 3 км от терена
Състояние (етап) на проекта:Предстои изграждане на инфраструктурата на терена.
Близки градове с брой на населението:гр. Варна - 321 000 души
Друга информация:
Предстои изграждане на инфраструктурата на терена, но основното предимство е удобното местоположение. Има достъп до всички видове транспорт.
Има възможност за разширяване на терена с 30 000 кв.м. съседна частна земя, за да се посрещнат нарастващите промишлени нужди.
Суворово има голям потенциал за развитие.