Индустриални зони / паркове - ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР"
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Бургас
Община:Бургас
Местоположение:Северозападната част на гр. Бургас
Име:ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР"
Собственици:Община Бургас
Лице за контакт:Ташо Желев - Директор дирекция Управление на общинската собственост
Телефон/и:(056) 907 220
Електронен адрес/и:m_property@burgas.bg
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
пристанище
летище
електрозахранване
газ
Състояние (етап) на проекта:Проектът е финансиран по Програма ФАР
Близки градове с брой на населението:гр. Карнобат - 18 480 души, гр. Несебър - 11 600 души, гр. Созопол - 5 410 души
Кратка презентация:
Община Бургас работи по проект "Развитие на индустриални зони" за разширение на Промишлена зона "Север". Реализирането на проекта ще увеличи преките чуждестранни и местни инвестиции в Бургас и ще насърчи неговото икономическо развитие. Основна цел на проекта е за подобряване инфраструктурата на индустриалната зона.
Друга информация:
Общият устройствен план за развитие предвижда терен за 300 дка за разширение на сега съществуващата зона, от които 200 дка са предвидени за изграждане на складови помещения.