Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН И БИЗНЕС ПАРК - АЙТОС
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Бургас
Община:Айтос
Местоположение:гр. Айтос
Име:ИНДУСТРИАЛЕН И БИЗНЕС ПАРК - АЙТОС
ЕИК/Булстат:175177179
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. София, бул. Драган Цанков, 59-63, вх. Г, ет. 1, ап. 3
Собственици:Община Айтос
Управители / представители:Владимир Иванов Костов, Максим Иванов Лалев
Лице за контакт:Владимир Иванов Костов, Максим Иванов Лалев
Телефон/и:(02) 857 71 22; (089) 992 40 17
Електронен адрес/и:www.izabg.com
Площ:общо 800 000 кв.м.
Застъпени дейности:Паркът е предвиден за предприятия от сферата на логистиката, електрониката, леката промишленост, производството на софтуер и високи технологии.
Предоставени услуги:Осигуряване на бизнес и техническа помощ за фирмите при кандидатстването им по различни програми; разработване на програми за разширение на производството, за намаляване на енергийните разходи, за обучение на персонала; осъществяване на контакт между фирми нуждаещи се от финансиране и подходящите източници (вкл. частни банки); провеждане на периодични обучения за фирмите в зоната.
Инфраструктура:пътища и осигурен паркинг
ж.п. линия - на 0,2 км от ж.п. гара Айтос
пристанище - на 27 км от пристанище Бургас
летище - на 33 км от летище Бургас
електрозахранване
водопровод
газ
канализация и пречиствателна станция
телекомуникации
Близки градове с брой на населението:гр. Бургас - 194 000 души
Кратка презентация:
Индустриален и бизнес парк Айтос ще се състои от фабрики, складови и офис помещения, и спомагателни помещения, както и допълнителни общи площи, чието ползване ще е неограничено за наемателите на Парка.
Строителните работи започват през октомври 2008 г. и ще продължат през различните етапи съобразно индивидуалните нужди на клиентите.
Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Изграждане и управление на индустриален бизнес парк в района на гр. Айтос, представителство и посредничество, и всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, при спазване на всички лицензионни, регистрационни или други законови изисквания.

Капитал на дружеството: 550 000 лв.