Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:София
Община:София
Местоположение:на територията на община "Божурище"
Име:ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ
ЕИК/Булстат:131405282
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. София, ул. Георги Бенковски, 14
Управители / представители:Мауро Сброджо
Телефон/и:(02) 943 47 08
Електронен адрес/и:ipsspa@gmail.com
Площ:общо 1 045 000 кв.м. - теренът ще бъде разделен на няколко имота с приблизителна площ от 20 000 до 120 000 кв.м.
Застъпени дейности:Зоните ще бъдат разработени за леката промишленост, средно-тежка промишленост, частни складове (логистични центрове), индустрия в сферата на услугите, изложбени търговски зали, молове и магазини, продажба на суровини за съответните индустрии.
Предоставени услуги:Логистичният и Индустриален парк, също така биха могли да имат специфични зони, включващи конгресен център, хотели, спортни зони, ресторанти, услуги в областта на застраховането и финансите, банки, центрове за обучение, спортен център.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - в терена
летище - на 21 км от летище София
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Състояние (етап) на проекта:Работи се по завършване на предварителната фаза по закупуването и прехвърлянето на собствеността от държавен в частен имот, в полза на "Индустриален парк София" АД.
Близки градове с брой на населението:гр. София - 2 млн. души, гр. Перник - 80 000 души
Кратка презентация:
Предимства на зоната:
- Стратегическо местоположение - на 5 мин. от Околовръстното шосе на гр. София
- Един от най-големите и най-развити промишлени, търговски и логистични комплекси на Балканите
- Площадка за хеликоптери
- Автобусни спирки
Друга информация:

Предмет на дейност по регистрация:
Създаване и управление на индустриални паркове, включително придобиване, развитие и управление на недвижими имоти, строителство, развитие и предоставяне на услуги свързани с дейността на индустриални паркове, осъществяване на връзки между предприятия, осъществяващи дейност в индустриалните паркове, както и между индустриалните паркове, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от българския закон.

Капитал на дружеството: 8 132 570 лв.