Индустриални зони / паркове - ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ ИЗТОК
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:София
Община:Елин Пелин
Местоположение:близо до гр. Елин Пелин
Име:ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ ИЗТОК
ЕИК/Булстат:175046831
Правен статут:Еднолично дружество с ограничена отговорност
Адрес на управление:гр. София, ул. Славянска, 5, вх. 1, ет. 3
Собственици:РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ ООД (ЕИК 130878040)
Управители / представители:Даниел Георгиев Александров
Телефон/и:(02) 915 80 10; 850 40 00; +359 8 888 8888
Факс:(02) 981 58 12
Електронен адрес/и:info@ipse.bg
Уеб адрес:www.ipse.bg
Площ:общо 700 000 кв.м.
Застъпени дейности:Логистика и лека индустрия. Комплексът предлага пълна гама от решения в съответствие с конкретните нужди на клиента – наем на спекулативни площи, сгради под наем по поръчка (built-to-suit), както и продажба на парцели в регулация и с достъп до инфраструктура, предлагани с опция за изграждане до ключ.
Предоставени услуги:Складови, офисни и производствени помещения, в съответствие с международни стандарти и очакванията на клиента. На собствениците и наемателите се предлага широк кръг от услуги (охрана, противопожарни инсталации, контролиран достъп, паркинги за леки коли и камиони), а за работещите и клиентите на парка се предвиждат банкови офиси, кафе-ресторанти, мотел, бензиностанция, конферентен блок и зони за отдих.
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия - на границата на терена
летище - на 23 км от летище София
електрозахранване
водопровод
газ
канализация
телекомуникации
Близки градове с брой на населението:гр. София - 2 млн. души, гр. Перник - 80 000 души
Кратка презентация:

Индустриален Парк София Изток ще включва:

  • Три контролно пропусквателни пункта
  • Зелени площи из цялата територия на компекса
  • Двулицеви и еднолицеви сгради, позволяващи както и крос-докинг, така и стандартно складиране
  • Една индустриална врата на всеки 600 кв.м. складови площи
  • Вградени офисни единици на второ ниво, над товаро-разтоварителните зони със съотношение от офис към склад от 1/10
  • Гъвкаво уразмеряване на наемните площо - модули от минимално делима площ позволяващи гъвкавост при размер на наетите площи
  • Търговски обекти на територията на проекта
  • Парцели в регулация и с достъп до инфраструктура отредени за сгради под наем по поръчка (built-to-suit) и продажба

Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Покупко-продажба на недвижими имоти, управление и развитие на недвижими имоти, консултации в областта на проектирането, строителството и управлението на недвижими имоти, търговски сделки със стоки, внос и износ на стоки и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Капитал на дружеството: 5 000 лв.