Индустриални зони / паркове - ЛОГИСТИЧНО-ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РОДОПИ
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Пловдив
Община:Пловдив
Местоположение:на околовръстен път гр. Пловдив, землището на с. Белащица
Име:ЛОГИСТИЧНО-ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РОДОПИ
ЕИК/Булстат:202162832
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. Пловдив, ул. Цар Калоян, 8
Собственици:"РОДОПИ ИНВЕСТ ГРУП" АД
Управители / представители:Атанас Димитров Георгиев
Телефон/и:0888 87 98 82
Електронен адрес/и:office@lip-rodopi.com
Уеб адрес:http://lip-rodopi.com
Площ:общо 100 000 кв.м.
Инфраструктура:пътища
електрозахранване
водопровод
канализация
Близки градове с брой на населението:гр. Пловдив - 340 000 души, гр. Асеновград - 55 305 души
Кратка презентация:

Логистично-индустриален парк Родопи е в процес на строеж на околовръстен път Асеновград-Пловдив –Пазарджик и е с изключително бърз достъп до магистрален път.
Паркът ще е с РЗП около 100 000 кв.м. и ще се изгражда на няколко етапа като вместо терминали, в зависимост от желанията на инвеститорите, могат да се изградят различни видове производства.

Основните предимства на Логистично-индустриален парк Родопи са, че паркът е високотехнологичен, бързооборотен и отговаря на европейските норми за този тип обекти.

Терминалите разполагат с високо стелажиране и възможност за разделяне на по-малки клетки като могат да се отдадат дори само два стелажа, обособени като модул.

Допълнителен плюс е, че Логистично-индустриален парк Родопи ще разполага със собствена инфраструктура: за целите на парка са направени сондажи, с които се обезпечава необходимостта от питейна вода, както и водата, необходима за покриване на промишлените нужди и противопожарен резерв. Паркът разполага със собствен трафопост.


Друга информация:
Предмет на дейност по регистрация:
Придобиване, оценка и продажба на права върху недвижима собственост, движими вещи и интелектуална собственост; Придобиване, построяване и експлоатация на логистични, складови и търговски обекти и прилежащата им инфраструктура; откриване на клонове и търговски представителства, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капитал на дружеството: 10 443 305 лв.